Der var god stemning blandt de 130 fremmødte og der kunne spores en ægte interesse for at kæmpe for Sæby.
Livet her

130 deltog i møde: Sæbynitterne vil Sæby

15. marts 2023 kl. 07:56

Vi vil Sæby – vil du med? lød overskriften på invitationen fra Sæby Erhvervsforening, Sæby Handelsstandsforening og Destination Nords fællesmøde mandag den 13. marts i Sæby Spektrum.

130 engagerede deltagere fra erhverv, handel, turist, kirke og foreningsliv i Sæby samt godt en halv snes af byrådets højst profilerede politikere lyttede med på aftenens debat.

Formanden for Sæby Erhvervsforening Kim Müller indledte med at give en status på de mange netværksgruppers arbejde med projekter, som Fremtidens Strande, uddannelse, byudvikling, bosætning, branding og andre innovative projekter.

Befolkningsudvikling

Direktøren for Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen fulgte op med at præsentere forsamlingen for et regneark der viste, at Frederikshavn Kommune i 2006 havde cirka 62.000 indbyggere og i dag er der 58.000 indbyggere.

Udregninger viser, at der ved et fald i indbyggertallet på 4.000, vil der hvert år forsvinde mindst 1 milliard kroner i samfundsomsætning.

Sæby holder dog sit svagt stigende indbyggertal på cirka 8.900 og med realiseringen af de mange igangværende boligprojekter, ser det antal ud til at stige markant.

Sæby Varmeværks driftsleder, Karsten Thiessen kunne bekræfte, at der er i omegnen af 400 boliger på vej i projekt Sæby Bakker og flere andre steder i Sæby by.

Detailhandel

Såvel Kim Müller som Niels Bay Christensen var enige om, at Sæbys helt store udfordring er nedgangen i detailhandelsomsætningen, en udvikling der har pågået nogle år og som ser ud til at fortsætte.

Erhvervsdirektøren pegede på fire forhold som påvirker detailhandlen:

1 Den samfundsøkonomiske vækst 2 Udviklingen i befolkningstallet, 3 Andelen af borgere der handler lokalt, 4 Turisters andel af handlen.

Bestyrelsesmedlem i Sæby Handel, Henrik Holm Christensen appellerede til, at politikkerne i den kommende planlægning af Sæby bymidte vil tænke en komprimering af handelsmulighederne ind og Algade opprioriteres som sommergade.

Nikolai Ronne fra Norhvin foreslog, at man hoppede op af tidligere tiders fodspor og tænkte nyt og vildere.

Turisme

I Skagen lægger turisterne 50% af omsætningen i byens butikker. I Sæby udgør turisternes andel kun 12% af omsætningen, så her er åbenlyst klar potentiale til forbedringer.

For at tiltrække flere turister er tidssvarende overnatningsfaciliteter flaskehalsen.

Destination Nord og Sæby Erhvervsforening vurderer, at der er plads og behov for op til 250 store sommerhuse, der kan huse tre generationer og et nyt hotel med en kapacitet på 60 værelser.

Destination Nords direktør Tonny Thorup kunne ikke være tilstede og havde sendt en videohilsen fra Hamborg.

Formand Kim Müller bød velkommen og holdt et flot oplæg til aftenens debat.

Her fortalte han, at destinationsselskabet havde stor fokus på østkysten fra Skagen til Hals, som var spækket med en perlerække af fine turistmål. En central aktør her er Sæby og ikke mindst Sæby Havn, hvor der er oplagte muligheder, herunder et moderne hotel med havneudsigt.

Kim Müller bekræftede, at der helt konkret er en investor som er parat til at opføre et hotel på arealet, hvor de gamle røde industribygninger ligger i dag.

Ejer og direktør på Hotel Viking, Brian Fabricius er ikke nervøs for sin egen virksomhed og bekræftede, at Sæby har et kæmpe behov for mere hotelkapacitet og gerne kombineret med ferielejligheder, da efterspørgslen på mere plads og bedre komfort er stigende.

- Fremtidens turister søger unikke oplevelser og aktiviteter med ”wauw-effekt”.

- For at tiltrække turister hele året med afledt positiv økonomiske effekt, er det vigtigt at kommercielle aktører og det frivillige foreningsliv spiller sammen om at skabe nogle spændende events, pointerede hotelchefen.

Heine Bak fra Sæby Floorball Klub replicerede med, at klubben netop havde investeret 100.000 kroner i en mobil floorball bane og man gerne ville stille den til rådighed ved arrangementer i byen.

Planer for havnefronten

Selv om Frederikshavn Kommunens planer for den nye havnefront ikke var på stormødets dagsorden, blev elefanten i rummet grundigt taget ved snablen.

Glenn Smed fra Cafe Mathilde, der privat bor i Frederikshavn, så gerne det skitserede projekt med en byggehøjde på seks etager gennemført. Modsat ønskede Søren Visti Jensen, der er født og opvokset i Sæby, en byggehøjde på 2-3 etager og med et materialevalg der matcher den nye havn.

Flere at tilhørerne lagde sig mellem disse yderpunkter.

Claus Karlsen fra Meny mente klart, at hotellet og aktivitetsmuligheder skulle have højeste prioritet.

Peter Østergaard fra Sæby Bevaringsforening ser positivt på en udvikling af havnen, men opfordrede til, at man ikke skyllede det unikke miljø ud med badevandet.

Borgmester Birgit S. Hansen slog fast, at byrådet tager planlægningen på sig og opfordrede til, at man ikke bliver for ”smalsporet” i havnens udvikling.

-Vi tænker selvfølgelig bæredygtighed ind i projektet, men er samtidig bevidste om, at der skal findes en løsning i krydsfeltet mellem investorerne og borgerne i forhold til højde og tætheden i byggeriet.

Plan- og Miljøudvalget havde få timer inden stormødet besluttet at igangsætte en ny planlægning for Sæby havnefront således, at der arbejdes for blandede boliger, erhverv samt plads til detailhandel og liberalt erhverv med videre.

Ligeledes blev det vedtaget, at der i planprocessen afholdes en seks ugers foroffentlighedsfase og kommunen arrangerer et borgermøde.

Andre forslag

I øvrigt poppede der mange interessante forslag op under debatten,

Per Bøgh foreslog således at genoplive den gamle idé med en større passage fra Sæby Torv ned til Pindborggade og Flagermuspladsen ved åen. Ideen er måske mere realistisk nu, hvor Jens ”Urmager” i 2019 lukkede sin forretning og huset ved Nordjyske Bank har stået tomt siden.

Som gulerod for at tiltrække flere træskibsbåde til havnen, iværksættere og tilflyttere af unge børnefamilier foreslog Arne Mørk, Karsten Thiessen og Nikolai Ronne gratis bådplads, lokaleleje og husleje i en periode.

Selv om mødedeltagerne som udgangspunkt havde forskellige interesser, foregik mødet i en konstruktiv og positiv ånd med det fælles mål at gøre Sæby til et endnu bedre sted at bo og leve.

Annonceret indhold

Nyeste