Besøg de hellige kilder eller hvad der er tilbage af dem
Livet her

10 steder du skal opleve

Hellige kilder: Følg med i ugeavisernes serie, hvor kommunens naturvejleder tager os med ud til de steder, vi simpelthen ikke kan undvære at se

28. november 2021 kl. 07:00

Vores kommune byder ind med så meget forskelligartet natur, at det kan være svært at lave en meget kort Bucket-List over steder man simplethen må se.

Men listen skal nu ikke være uforsøgt.

Derfor bad vi kommunens utrættelige naturvejleder Bo Storm om, at lave sin Bucket List over blot 10 steder.

Det har vi fået ham til - selv om han har haft svært ved at begrænse sig.

Det betyder til gengæld, at vi undervejs på rejse vil droppe de kendteste spots og prøve at finde nogle skjulte perler frem.

Følg med på rejsen - både her i avisen - men også gerne ude i marken. For det er der, naturen for alvor lever.

Vi giver ordet til Bo Storm:

Jeg håber du fik set Kig Ud, efter du fik læst forrige afsnit af listen over steder du skal se i vores kommune, og at vejret var så godt at du blev forundret over udsigten og fik en fornemmelse over naturens storhed netop der.

Nu skal vi en tur på besøg til vores Helligkilder, for man kan ikke bo i Frederikshavn Kommune uden at kende deres historie og at vide vi faktisk har 5 hellig kilder.

Helligkilder har altid været en del af menneskenes tro på, at det rene vand der kom op af jorden, og at du ikke blev syg af at drikke det, måtte være noget helt specielt.

Derfor blev kilder opfattet som magiske og Hellige, og folk valfartede til kilderne specielt to gange om året, nemlig Valborgaften den 30/4 og den 23/6 Sankt Hans.

Der blev holdt kildemarkeder hvor man festede og mødtes.

Folk købte vand fra kilden og pengene gik til de fattige i sognet, folk badede i kilderne og efterlod altid noget beklædning, eller ofrede til kilderne.

En urgammeltro på at vandet var sundt og godt, så gammel og stærk en tro, at selv kirkerne i 1500 tallet ikke kunne forbyde dem, men i stedet valgte at velsigne kilderne og give dem navne.

Men tilbage til Kilderne i vores kommune, så starter vi med Sankt Jørgens Kilde i Skærum, som ligger i Katsig Bakker.

Midt i den flotte natur og engang med udsigt over en træløs egn, det var i hvert fald det en kvinde beskrev, da hun med sit blinde barn kom gående og ville vaske barnets ansigt i det vand der sprang ud af jorden, og pludselig blev barnet seende.

Siden valfartede folk til kilden for at blive raske. Indtil 1908 er det beskrevet hvor folk har betalt for at bruge kilden.

Så tager vi til Understed.

Her ligger der kun få meter nord for kirken en kilde, der hedder Understed kilde, eller Sankt Olav Hellig Kilde.

Her er det den samme historie om en dreng der var blind og fik vasket sine øjne og derved bliver seende.

Et aftryk af drengens fod er indmuret i altertavlen i Kirken.

29. juli blev kilden særligt flittigt besøgt, da det er Sankt Olavs fødselsdag, og man mente vandet så måtte være rigtig helbredende den dag - især mod blindhed og indvortes sygdomme.

En klog kone der hed Bo-Kirsten var kendt på egnen for at vaske børn med Engelsk Syge i Understed kilde.

Når du ser kilden, kan det være svært at forestille sig historierne, da der i dag ikke er vand længere.

Vejbyggeri og andet har ændret betingelserne eller også er der sket et uheld ligesom det der skete ved Hellig Öbben, den næste kilde som ligger ved Karup Kirke, eller 1 km nordvest for kirken.

Vejen til Karup kirke går stejlt opad, og når du når kirken får du en fantastisk udsigt mod Sæby og mod Vest og Nord.

Vejen går over i en grusvej, og det er der du skal gå for at komme til kirken.

Lige nordvest for gården Kildal som du kan se på marken, i et lille krat, ligger kilden.

Det var en helligkilde ligesom de andre, hvor folk kom langvejsfra, indtil en dag, hvor en kone der havde en hest med skab, fik den ide at hvis folk kan blive raske, hvorfor så ikke en hest, og hun prøver at vaske hesten med vand fra kilden, hvilket resulterede i at vandet i kilden mistede sin helbredende virkning.

Historien fortæller at tre præster prøvede at læse hellige bønner over kilden, men det hjalp ikke.

Hellig Öbben betyder faktisk den hellige guds hånds kilde.

Historisk samfund har både i Understed og Karup ved kilderne sat en mindesten.

Vi tager nu til Hørby, tæt på gården Hørbylund.

Her er der endnu en kilde nemlig Saltkilden. Den ligger ved Gården Bøgelund, med adgang fra Højgårdsvej.

Det er den eneste kilde jeg kender hvor man kan tænde ild på vand.

Det vil sige at man roder i bunden af kilden og gasser der stiger op kan antændes.

Kilden ligger et vådt sted, ved stedet Ørvad. Hvilket henviser til et vadested, og der er faktisk ikke mange beretninger om kilden. Men en Hellig Kilde er det.

Den sidste kilde er Jernkilden i Sæby.

Det er den mest kendte kilde i nyere tid, og den gjorde Sæby til en førende kurby.

Det var tyske teglværksarbejdere der mente at vand fra den kilde, gjorde at deres kaffe var meget bedre end med vand fra andre steder.

Vandet blev undersøgt og det viste sig at vandet indeholdt mange forskellige mineraler og grundlaget for en kurby blev lagt i 1880’erne.

Ulrik Plesner har tegnet kildebygningen og Kong Frederik den 8. og Dronning Louise besøgte stedet og drak vand fra stedet i 1908, siden kom Christian den 10. i 1912.

Det er sjove steder at besøge, og fortæller både historie og en fortælling om vandårer, som går op og ned og på kryds og tværs i undergrunden.

Nogle gange kommer vandet frem på steder hvor lag i undergrunden tillader at vand kan løbe, eller væld, nogle gange på skråninger og på marker.

Det mest kendt i Nordjylland er store Blåkilde ved Rold. Om vandet så er Helligt eller ej, vil jeg ikke udtale mig om, men geologisk er det den faktiske historie om vand der findes i kilder og væld.

God tur derude til kilderne, og brug turene til at opleve vores landskab og natur.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu