D e nye elever på Knivholtvej i Frederikshavn på første skoledag. Foto: EUC Nord
Livet her

Erhvervsuddannelserne optager flere i år end de seneste seks år

20. september 2022 kl. 08:02

Ikke siden 2016 har så mange folkeskoleelever valgt en erhvervsuddannelse på EUC Nord.

Helt præcist har man på EUC Nord fået 10% flere elever på erhvervsuddannelserne fra folkeskolen. 

Fra 262 tilmeldte sidste år til 289 i år. Væksten er jævnt fordel mellem fagene og de forskellige afdelinger i Frederikshavn og Hjørring.

 Største vækst står man for på Knivholtvej 18, hvor fagretningen Energi & Byggeri samt EUX (svendebrev og studentereksamen i samme uddannelse) holder til. 

Her er i alt startet 60 elever mod 37 sidste år. 23 af de nye elever har tilmeldt sig EUX og det er første gang man tilbyder denne uddannelsesform i Frederikshavn.

EUC Nords vicedirektør Karsten Asmussen.

Hos EUC Nord er man selvsagt meget tilfreds med det store optag, og vicedirektør Karsten Asmussen konkluderer:

- Både i forhold til erhvervslivets efterspørgsel og i forhold til det politiske mål om at få flere faglærte ser det godt ud i år. Vi arbejder løbende sammen med erhvervslivet om at skabe de bedste rammer for de unge. Fx kan vi nu tilbyde EUX i både Frederikshavn og Hjørring, noget som de unge ser store muligheder i. Hidtil har vi kun haft EUX i Hjørring og vi er meget glade for, at vi også har fået det til Frederikshavn. Jeg er sikker på at vi i de kommende år vil se endnu flere unge starte på EUX i Frederikshavn.

Færre på gymnasiet

På gymnasiesiden er optagestallende knap så gode. HTX Frederikshavn oplevede et dårligt optag sidste år. I år er tallet 70 og det tal vil man gerne have højere op, ifølge Karsten Asmussen. I år var optaget på HTX Hjørring til gengæld nedadgående, da der er startet 65 mod 86 året før. HHX og de merkantile erhvervsuddannelser havde nogenlunde samme optag som sidste år. De meget svingende optag på erhvervsgymnasiet skyldes mange ting ifølge Karsten Asmussen

- Der er ingen tvivl om, at de vigende ungdomsårgange har haft betydning, men jeg er også sikker på, at covid-19 har ramt Teknisk Gymnasium. HTX er typisk en uddannelse man først får en fornemmelse for, når man er på brobygning eller på anden vis besøger os og ser skolen. Det har været svært de sidste par år og det tror jeg har ramt os. Nu er vi forhåbentligt færdige med skolelukninger og jeg ved der bliver arbejdet benhårdt på at vise HTX frem fra sin allerbedste side. HTX er en fremragende gymnasieuddannelse, som man især er glade for på de videregående uddannelser. Vi underviser på vores helt egen facon og har en tættere tilknytning til erhvervslivet. Vi har fx mere end 20 ingeniører med anden erhvervserfaring ansat som undervisere – og det er noget vores elever sætter meget pris på, siger Karsten Asmussen.

Annonceret indhold

Nyeste