Olieterminalen på den ny del af havnen skal fra årsskiftet forsyne skibstrafikken i Kattegat og Skagerrak med miljørigtigt brændstof. Foto: Hans Sejlund
Det sker

Stenas olieterminal ventes klar inden nytår: Så stor bliver den

18. august 2022 kl. 06:00

Tankanlægget, der er det største af sin art i Skandinavien, opføres af Frederikshavn Havn, hvorefter det lejes ud til Stena Oil. Operations- og projektchef i Port of Frederikshavn, Kim Nielsen, oplyser, at etableringen af olieterminalen er lidt forsinket som følge af corona-pandemien samt nogle ekstraarbejder, men at hele anlægget forventes klar til ibrugtagning inden nytår.

Olieterminalens 11 tanke har en samlet kapacitet på 74.400 kubikmeter. Der er etableret en 300 meter lang kaj med 14 meter vanddybde og to ind- og udleveringsfaciliteter, således at to skibe kan laste eller losse samtidig. Desuden er der en ind- og udleveringsfacilitet på land til tankbiler.

Stena Oil ønsker ikke at udtale sig om terminalen, før man har overtaget den fra havnen, men i en pressemeddelelse fra kontraktindgåelsen fremgår det, at anlægget skal forsyne skibstrafikken i Kattegat, Skagerrak og dele af Nordsøen med brændstof. Anlægget er designet til de nyeste miljøkrav for skibsbrændstof og vil også kunne modtage såkaldt slop, der er olieholdigt spildevand fra rengøring af tanke ombord i skibe. Sloppen bliver sendt videre til recycling, så vandet renses og olien genbruges.

I Stena-koncernen har man et motto, der hedder ”Safety First”. Derfor vil terminalen i Frederikshavn få skibe og udstyr til bekæmpelse af olieforurening, ikke kun fra Stenas eget anlæg, men også eventuelle udslip fra skibe på reden og i det trafikerede Skagerrak.

Annonceret indhold

Nyeste