Livet her

En tidligere formands meriter

Ved dette års generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme afgik hele den siddende bestyrelse. Den daværende formand, Carsten Møller Nielsen, fortæller her om alt det, han har været med til i sin formandstid

11. november 2018 kl. 13:02

DRONNINGLUND: Carsten Møller Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme i 1984. To år efter blev han lidt uventet valgt som formand. Han afløste Thorkild Christensen på posten og overtog forhandlingerne med Nordjyllands Amt og Naturgas Nord. Det var nemlig i de år, at de kulfyrede fjernvarmeværker gik over til Naturgas.

- Husk at vi skal have en konverteringsrabat på 25 øre, mindede Thorkild ham om.

Der var nemlig lagt op til, at gassen skulle bruges i kraftvarmemotorer, og ved varmeproduktionen fik man ikke blot varme men også el. Denne samproduktion var noget nyt, og hverken lokalt eller på landsbasis havde politikerne fundet deres ben. Christian Jensen fra JPH Rådgivning blev koblet på opgaven, og man udnyttede, at man i Holland var foran på dette område.

- Vi var på en mindeværdig tur til Holland, og efter forhandling med skiftende energiministre lykkedes det at få aftalen i hus, husker Carsten.

Så skulle der bygges kraftvarmeværk, og placeringen voldte nogle problemer. Kommunen ville som udgangspunkt placere det udenfor byen, men det endte med den nuværende placering lige nord for sygehuset. - Besynderligt nok så kom det efterfølgende til at danne forbillede, idet værkerne i Hjallerup, Asaa og Agersted kom til at ligge midt i byerne, siger Carsten.

I 1990 kom energiminister Bilgrav Nielsen og indviede det nye værk sammen med skoler, børnehaver og gymnasium. - Det var der selvfølgelig noget symbolsk i, for det var en form for varmeproduktion, som ville gavne de kommende generationer. Bilgrav Nielsen var i øvrigt fascineret af byggeriet og ikke mindst prisen (16 mio. kr.), som var betydeligt billigere, end ministeriet havde regnet med, husker Carsten. Det var lidt af en forløber for kommende værker, og der kom besøgende fra bl.a. de Baltiske lande og Tyskland. Kraftvarmeværket kom således med i Energihandlingsplanen 2000 som et godt eksempel til efterfølgelse.

I de år blev foreningen Uafhængige Kraftvarmeværker i Danmark startet med Carsten Møller Nielsen som formand. Hermed indledtes en periode på 10 års formandskab, som bl.a. bød på svære forhandlinger om el-kontrakten. Ved et møde i energiministeriet med energipolitisk ordfører Poul Nielson (S) og energiminister Bilgrav Nielsen var der til slut blot uenighed om 10 øre pr. kilowatt til prisen for el. Efter lang tids drøftelse udbrød Poul Nielson endelig:

- Så faldt ti-øren, Carsten. På grund af den gode af den gode afregningspris for el (inklusive de 10 øre) blev afregningstiden for lånet på de 16 mio. kr. betalt tilbage på blot 10 år.

I perioden 1993-96 blev hele byens ledningsnet til varme renoveret med et offentligt tilskud på seks mio. kr.

Men allerede omkring år 2000 viste det sig, at den ovenfor omtalte Energihandlingsplan var forældet, så man påbegyndte undersøgelser omkring vedvarende energiformer til afløsning af fossile brændsler. Planerne begyndte at blive udformet lokalt, og i Dronninglund sigtede man på et større solvarmeanlæg. En henvendelse til EUDP (Energi Udvikling og Demonstrations Program) gav et tilsagn om et tilskud på 21 mio. kr. over tre omgange. Der var ligeledes forhandling med Brønderslev Kommune om en kommunegaranti, hvilket faldt på plads omkring 2008.

Hele forarbejdet kom til at tage syv år, inden man kunne tage anlægget i brug. Det skyldtes bl.a., at der kom en del klager over placeringen af det store areal med solpaneler. - Til gengæld var Jørgen Enggaard meget imødekommende, da vi skulle tilkøbe noget jord, og så kunne det store arbejde endelig gå i gang, siger Carsten.

Så var der igen en indvielse i Dronninglund, og også denne gang var det med en radikal energiminister, Rasmus Helveg Petersen. Solfangeranlægget var i en længere periode verdens største, og der kom besøgende fra hele verden for at høre, hvordan man havde gjort.

I 2014 startede man helt i tråd med regeringens ønsker om yderligere at reducere brugen af fossile brændsler planlægningen af et varmepumpeanlæg med indsendelse af ansøgning til Energistyrelsen, og i december 2015 udvalgte Energistyrelsen de projekter, som de ønskede fremmet. Her blev Dronninglund rost for deres initiativ.

Så sent som i oktober i år modtog Dronninglund Fjernvarme et brev fra energiminister Lars Chr. Lilleholt, hvor han bl.a. skriver:

- Som minister kan jeg ikke blande mig i kommunens konkrete afgørelse eller i kravet om en VVM-undersøgelse..... Det flugter med regeringens politik, at I retter blikket mod varmepumper, som vil udgøre et væsentligt element i en effektiv og grøn varmeforsyning.

- Det har således faktisk vist sig, at langt de fleste roser er kommet til os udefra. Men sammenfattende: Vi har arbejdet for byen og de kommende generationer. Personligt har jeg brugt rigtigt meget tid på det, og det har været uhyre interessant, slutter den tidligere formand for Dronninglund Fjernvarme, Carsten Møller Nielsen.

Annonceret indhold

Nyeste