Henrik Markmøller Bro skifter fra næstformand til formand for Morsø Vælgerforening for Det Konservative Folkeparti.
Livet her

Trods elendigt valg fik Konservative to nye medlemmer

Ny formand, Henrik Markmøller Bro, vil aktivere medlemmerne gennem arrangementer og skærpet profil

31. januar 2023 kl. 15:42

MORS: Landspolitisk fik Det Konservative Folkeparti et elendigt folketingsvalg i november blandt andet som  følge af formandens mislykkede statsministerkandidatur. På den baggrund er den nye lokalformand på Mors stolt over, at det er lykkedes at få to ekstra medlemmer uden at miste nogen.

- Vi er nu 49 konservative på øen, som betaler kontingent. Det er faktisk ret pænt, og øvelsen i det nye år går på at få aktiveret medlemmerne, både nuværende og potentielle. Vi vil lave flere arrangementer i stil med de virksomhedsbesøg, vi har haft succes med. Vi påtænker desuden et årligt sommermøde, og vi vil udsende nyhedsbreve fire gange årligt. Den nye bestyrelse vil meget snart sætte sig sammen og lægge slagplanen, siger Henrik Markmøller Bro, der mandag blev valgt til formandsposten, hvor han afløser Thomas Jensen, der sammenlagt har været formand i otte år og har ønsket at give plads til nye kræfter.

Den 57-årige nyvalgte formand bor i Nykøbing og arbejder til dagligt med kursusarrangementer for virksomheder under EUC Nordvest. Han kunne konstatere, at liste K fik et godt kommunal- og regionsrådsvalg i 2021. For første gang er de konservative på Mors repræsenteret i både kommunalbestyrelsen og i regionsrådet samtidig med henholdsvis Poul Roesen og Kim Frost. 

Se også
Han har ikke mistet modet

- Vi har lavet en plan25, som bl.a. handler om at have fokus på KV25 og RV25. Det ville være godt med flere end Poul Roesen i kommunalbestyrelsen. Han gør det rigtig godt, men det vil lette arbejdet med mindst en mere i kommunalbestyrelsen. Pladsen i regionsrådet, som ligger hos Kim Frost, skal også rigtig gerne bevares. Ved at være aktive og ved at være synlige på rigtig mange fronter, skal det nok lykkes, siger Henrik Markmøller Bro. 

I forhold til det store Mors-parti Venstre har de konservative slået på en mere grøn profil.

- Og den vil vi skærpe endnu mere. Vi havde på generalforsamlingen besøg af Vivian Schmücker Søndergaard, der er formand for Morsø Klimaråd og holdt et indlæg om de planer, rådet har gang i. De falder i tråd med det, vi vil, siger Henrik Markmøller Bro. 

Mads Frantzen, som allerede sad i bestyrelsen, blev valgt til næstformand. Nyvalgt blev Claus Andersen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kenneth Nikolajsen og Christel Koch.

Annonceret indhold

Nyeste