Der blev tænkt kreative tanker og budt ind med mange ideer, da borgere i Hanstholm var inviteret til borgermøde om byens bibliotek.
Livet her

Sådan kan et bibliotek også være

Biblioteket i Hanstholm skal være mere end en lånecentral. Her skal fremover være mere plads til leg, hygge, samvær og spændende arrangementer for både unge og ældre

24. november 2022 kl. 08:55

HANSTHOLM: Hvad er egentligt et bibliotek? Dette lettere filosofiske spørgsmål var hovedtemaet på et borgermøde i Hanstholm, hvor det lokale biblioteks fremtidige udvikling blev lystigt debatteret.

Lige under 50 holmboer var mødt op til det åbne borgermøde. Nogle for at lytte, andre for give deres input og ønsker for biblioteket. Efter at være blevet budt officielt velkommen af Torben Overgaard (C), der er formand for Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget i Thisted Kommune, tog Martin Kondrup Knudsen, der er chef i samme afdeling, kortvarigt ordet og præsenterede en række forslag til, hvad et moderne bibliotek skal kunne rumme.

Herefter var det op til de fremmødte at dele deres tanker og ideudvikle, hvilket der kom mange spændende forslag og betragtninger ud af, fortæller Martin Kondrup Knudsen og understreger, at der var bred enighed om, at biblioteket skal være mere end blot en lånecentral:

- Det helt store tema på mødet blev bibliotekets aktiviteter og arrangementer. Her var ønsket blandt de fremmødte, at biblioteket fremover skal afholde flere sociale arrangementer med plads til leg, hygge og samvær. Aktiviteter der kan samle byens fællesskaber for både unge og ældre, som et supplement til de foredrag vi allerede afholder med jævne mellemrum.

Et folkebibliotek for alle 

Biblioteket i Hanstholm og Thisted Kommune havde på forhånd gjort en ekstra indsats for at nå ud til de borgere, der ikke benytter biblioteket til dagligt. Ambitionerne er nemlig at udvikle biblioteket til et folkebibliotek med aktiviteter for alle, fortæller Martin Kondrup Knudsen:

- Hovedparten af de fremmødte var ældre borgere, men der blev alligevel tænkt store og kreative tanker for hvordan, biblioteket kan gøre sig attraktive for også de yngre og børnefamilierne, hvilket vi godt kunne tænke os at blive bedre til. 

Næste skridt er nu at sortere og udvælge de bedste af ideerne, før borger formegentligt vil blive inviteret til et nyt borgermøde med henblik på at diskutere de udvalgte løsninger.

- Vi kommer til at se på, hvad der giver mening, og hvad der kan lade sig gøre med bibliotekets økonomi i mente. Der er afsat 500.000 til udvikling af biblioteket, så vi har bestemt nogle midler at gøre godt med. Pengene skal bruges klogt, og vi skal derfor sikre os, at de investeringer vi laver i biblioteket også vil kaste egentlige forbedringer af sig, fortæller Martin Kondrup Knudsen.

Annonceret indhold

Nyeste