De nyvalgte embedsmænd fra broderlogen r. 41 Petrus Beyer. Fra venstre: kasserer Henning Holtebo, sekretær Niels Junget, overmester John Holst, undermester Thorkild Bach og skatmester Jørgen Østerby Pedersen. Privatfoto
Mennesker

Ny ledelse i Odd Fellow logen i Thisted

Som ny overmester pegede brødrene på John Holst, der har fungeret som undermester i den forløbne periode

07. december 2021 kl. 11:55

THISTED: Odd Fellow Ordenen i Thisted har fået den nye ledelse på plads.

Det er en tilbagevendende begivenhed, som finder sted hvert andet år, normalt om foråret; men i år havde coronaen forsinket denne ”installation”, ligesom så meget andet er blevet forsinket eller aflyst.

Lige inden sommeren havde brødrene (som medlemmerne kaldes, red.) valgt den nye ledelse til at varetage ansvaret for logen.

Der er fem personer i den lokale ledelse.

Overmester fungerer som formand og er den person, der tegner logen og leder møderne.

Undermester fungerer som næstformand og er, som titlen siger, den som træder til, hvis overmester er forhindret.

Sekretæren er, udover at have ansvaret for alle skriftlige arbejder, kandidat til at blive undermester næste gang, der sker rotation i ledelsen. Derudover er der 2 valgte embedsmænd, som sørger for, og har styr på logens penge, og som også indgår i den daglige ledelse. Det er kassereren og skatmesteren.

Som ny overmester pegede brødrene på John Holst, der har fungeret som undermester i den forløbne periode.

Helt som forventet blev den tidligere sekretær, Thorkild Bach, valgt som logens undermester.

Niels Junget er som logens nyvalgte sekretær ny i embedsmandskredsen.

Jørgen Østerby Pedersen indvilligede i at lade sig vælge for endnu en periode som logens skatmester, og går nu ind i sin fjerde periode, så det er en erfaren broder, der passer på pengekassen.

Til logens kasserer valgtes Henning Holtebo.

Tidligere overmester Kim Poulsen blev i forbindelse med indsættelsen af den nye overmester, udnævnt til logens fungerende eksmester.

En post han, i lighed med de øvrige embedsmænd skal varetage i de kommende knap to år.

Selve indsættelsen, eller installationen som det kaldes i Odd Fellow Orden, af de nye valgte embedsmænd blev foretaget af et hold erfarne embedsmænd, som repræsenterer Storlogen med den regionale Storsire i spidsen. Det var en smuk og meget højtidelig aften i loge nr. 41 Petrus Beyer i Thisted, som tegner godt for det fremtidige arbejde.

- Det har været en besværlig tid i coronaens tegn, og mit store ønske for den kommende periode skal være, at vi igen kan mødes omkring det kammeratskab og de værdier, som er kendetegnende for logen, siger den nye Overmester, John Holst.

Han fortsætter med at rose den tidligere ledelse for, at den trods de svære vilkår, hele tiden har haft brødrenes trivsel i højsædet.

- Selv mens vi var lukket helt ned, fortsatte vi med vore ugentlige møder. De var bare flyttet over i den virtuelle verden, hvor vi benyttede de nye elektroniske hjælpemidler, siger John Holst.

En anden del af Odd Fellow Ordenens formår er at hjælpe dem, som har det svært.

Også her har logen i Thisted været endog meget aktiv i den forløbne periode.

Ud over donationer til de svageste grupper, har loge nr. 41 Petrus Beyer afholdt en sommerlejr en uge i juni på Morup Mølle Kro.

- Og vi er også klar til at tage en tur med julevelgørenhed, siger den nyvalgte overmester.

Fakta

Odd Fellow Ordenen er en etisk og humanitær organisation, som gennem sin lære tilstræber at give medlemmerne etiske leveregler.

Odd Fellow Ordenen består af 200 loger, fordelt over hele landet, heraf er de 107 broderloger og 93 søsterloger

Broderlogen i Thisted hedder loge nr. 41 Petrus Beyer og består i øjeblikket af 59 brødre

Thisted logen blev oprettet i 1914, og har dermed eksisteret i 107 år.

I Thisted er der også en søsterloge, som hedder loge nr. 42 Liden Kirsten

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu