Jørgen Graabæk (tv.) og Erik Sørensen har samlet penge ind til en mindesten for fabrikantægteparret Jenny og Niels Hugo Petersen. Den skal stå ved HE-VA i Ørding.
Mennesker

Lokale viser taknemmelighed og respekt for fabrikantægtepars indsats med mindesten

Alle er velkommen, når mindestenen afsløres i Ørding

21. juni 2021 kl. 07:00

ØRDING: Når Erik Sørensen, 80 år, snakker med andre på hans alder i Ørding, falder samtalen tit på Niels Hugo Petersen, der i 1936 sammen med sin hustru Jenny Petersen overtog et smedeværksted i byen.

Erik Sørensen har kendt Niels Hugo Petersen hele sit liv og boede tæt på ham og parrets børn, og fabrikantens virke har gjort stort indtryk på ham og andre i byen, fortæller han.

Ægteparret Jenny og Niels Hugo Petersen grundlagde i Ørding landbrugsmaskinfabrikken Doublet-Record, der i 2002 blev købt af HE-VA, og Niels Hugo Petersen var desuden sognerådsformand i Ljørslev-Ørding Kommune i årene 1966-1970 samt kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune fra 1974 til 1982.

- Niels Hugo Petersen var en god og stor mand for egnen og for Mors i det hele taget. Han var en ihærdig mand med den fabrik, han fik op at stå. Han sørgede også for, at vi fik anlagt Skræppedalsvej, som i dag er meget benyttet, og at vi fik gadelys, parkeringspladser og fortorv i Ørding, siger Erik Sørensen.

Gennem efterhånden en del tid er der lokalt blevet luftet tanken om at rejse en mindesten for det nu afdøde fabrikantægtepar for at vise respekt og taknemmelighed for deres indsats med udviklingen af Ørding. Den idé bliver nu ført ud i livet.

Erik Sørensen har sammen med Jørgen Graabæk, 88 år, og nu afdøde Hans Bodilsen fra Ørding samlet 30.000 kroner ind via bidrag fra Landdistriktsrådet og private til mindestenen.

Den bliver afsløret i Ørding fredag 25. juni kl. 15, hvor folk er velkomne til at kigge forbi, fortæller Erik Sørensen og oplyser, at de fremmødte vil blive budt på lidt at drikke. Mindestenen, der er lavet af Stenhuggeriet i Øster Jølby, bliver sat op og afsløret ved HE-VA på Doubletvej i Ørding.

- Vi er glade for, at det lykkedes at samle pengene ind, og vi er spændte på at få mindestenen op. Vi er meget taknemmelige for, at vi må sætte den op ved HE-VA. Det er det helt rigtige sted, siger Erik Sørensen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu