Hilda Jensen, født Knattrup, fylder mandag 6. februar 100 år.
Mennesker

Hilda fylder 100 år: Sådan vækker hun beundring og forbavselse hos de yngre generationer

21. januar 2023 kl. 08:00

THISTED: Fra datteren Anne-Mette Knattrup har vi modtaget følgende linjer i forbindelse med moderen Hilda Jensens 100-års fødselsdag.

Vores mor Hilda Jensen, født Knattrup, fylder mandag 6. februar 100 år.

Hilda Jensen blev født i Skyum og har tilbragt hele sit liv i Thy, undtagen et par år Himmerland.

Hun voksede op med sin mor og bedsteforældre i Koldby.

De holdt sammen, da Hilda mistede sin far som to-årig.

Moderen tog en jordemoderuddannelse, og det bragte dem til Øster Vandet og senere Koldby, hvor hun fik embede.

Her mødte Hilda sit livs kærlighed som 17-årig.

Anders Jensen kom til Hørdum fra Aarhus, de mødtes, og var derefter sammen til Anders Jensen døde i 1985.

Sammen blev de mejeribestyrerpar på Vandet Mejeri.

Parret fik fem børn, hvoraf de mistede den ældste som fire-årig ved en ulykke.

De byggede en familie op med stærke værdier og sammenhold.

De arbejdede sammen, støttede hinanden og var enige om, at man skulle yde alt det, man kunne.

Det fik vi børnene også lært ved at hjælpe til med alt forefaldende arbejde.

Mejeriet blev stedet, hvor der blev holdt mange selskaber, foredragsaftener og møder.

De involverede sig i lokalsamfundet og fik livslange venner.

Det var arbejdsomme år, der senere førte dem til Thisted, hvor de byggede hus og skabte en ny tilværelse.

Alt hvad de gjorde, gjorde de sammen.

Hilda Jensen er en kvinde med meninger, er viljefast og har lyst til livet, selv om hun de senere år har været lidt begrænset på grund af de naturlige skavanker, der følger med så høj en alder.

Hun har igennem årene haft stor lyst til at lære nye mennesker at kende, diskutere politik og følge med i, hvad der skete i verden.

Hendes børn og familie er hendes et og alt.

Med fire børn, fire svigerbørn, 10 børnebørn og 15 oldebørn har hun fået en stor familie, der står i kontrast til, at hun var enebarn.

Hendes skarpe og ligefremme analyse af forskellige af de emner, der bliver diskuteret ved familiesammenkomsterne, vækker på en gang beundring og forbavselse hos de yngre generationer i familien.

Hun udtrykker ofte taknemmelighed for de mange venner, hun har haft har igennem livet og stadig har.
Hendes selskabsgen har altid været der, og hendes 100 års dag bliver da også fejret med flere fester. Der holdes privat fest for familie og venner og på selve dagen.

Dragsbækcentret, hvor hun er flyttet til i december, fejrer de 100 år med borgmesterbesøg.

Derefter er der privat sammenkomst for familie og venner om formiddagen.

Annonceret indhold

Nyeste