Dan Skovgaard, Kris Yde, samt hovedentreprenør Lars Møller fra firmaet Bjarne Ørts & Co. i Vemb stod for første spadestik.
Livet her

Første spadestik for 10 nye rækkehuse i Agger

19. januar 2023 kl. 14:00

AGGER: Tirsdag den 17. januar kunne Hurup Boligselskab markere opstart af det nye boligbyggeri i Agger.

Ved arrangementet deltog knap 30 personer fordelt mellem lokale interesserede, håndværkere samt boligselskabets bestyrelse og personale.

Vejrguderne havde besluttet sig for at sende en ordentlig slud- og regnbyge ind over den gamle boldbane i Agger netop som arrangementet skulle afholdes, men med stor velvilje fra genboen, tømrermester Kristian Mark, lykkedes et at gennemføre arrangementet i tørvejr, idet han tilbød forsamlingen ly i sit værksted.

Boligselskabets næstformand, Dan Skovgaard, bød velkommen, og udtrykte i en kort tale glæde over, at Hurup Boligselskab igen kunne igangsætte et nybyggeri.

I første omgang opføres 10 rækkehuse, og med forventet tilslutning til projektet ønsker boligselskabet at opføre yderligere 10 huse. Såfremt byggeriet undgår forsinkelser, forventes en byggeperiode på 12 måneder, således at byggeriet kan være klar til indflytning sidst på året 2023.

Efterfølgende holdt viceborgmester Kris Yde (K) en tale, hvor han udtrykte glæde over, at Hurup Boligselskab har valgt at placere sit nyeste byggeri i Agger.

Som så mange andre ser Kris Yde store muligheder for udviklingen i Agger, og med opførelse af de nye huse, kan der ske en naturlig form for rotation i boligmassen i Agger: en del ældre parcelhusejere kan fraflytte de store huse med de vedligeholdelsesforpligtelser, det fører med sig for at flytte til en ny bolig, hvor andre står for vedligeholdelse, og således kan nye ejere, eks. tilflyttende børnefamilier få fornøjelse af husene.

Tømrermester Kristian Mark tilbød forsamlingen ly i sit værksted.

Generelt ser man at der er stor interesse for at flytte til Thys kystområde.

Helt efter reglerne deltager Thisted Kommune i finansieringen af almene boliger med både garanti for kreditforeningslånet og udbetaling den såkaldte grundkapital.

Reglen medfører i sagens natur en vil risiko for Thisted Kommune - en risiko, som man gerne patager sig, når projektet fortjener det.

Efter talerne gik man til 1. spadestik.

Annonceret indhold

Nyeste