Rema 1000 vil udvide med en butik nummer to i Thisted - på Østerbakken. Skitsen viser placeringen af den kommende butik og parkeringsarealet. Illustration fra Debatoplæg, Thisted kommune
Livet her

Flere varer på hylderne: Rema 1000 forbereder butik nummer to i Thisted

16. august 2022 kl. 09:53

Rema 1000 ser potentialer i Thisted. Så store, at dagligvarekæden har søgt kommunen om at etablere en helt ny butik på Østerbakken i Thisted - mere præcist umiddelbart øst for rundkørslen i krydset Østerbakken-Fårtoftvej-Thylandsvej. Rema 1000 har i forvejen i dagligvareforretning i Rosenkrantzgade i Thisted. Den opretholdes.

- Den kommende butik på Østerbakken bliver vores butik nummer to i Thisted, så etableringen er et udtryk for, at vi har mange glade kunder her, siger informationschef Jonas Schrøder, Rema 1000.

Østerbakken er ikke det eneste sted i Thisted Kommune, som er omfattet af Rema 1000's udvidelsesplaner. Kæden er også på vej med en forretning på Åsvej i Vilsund og har allerede en butik i Hurup.

- Østerbakken er et ideelt sted for en kommende forretning. Det er et synlig placering på et sted, som dagligt passeres af mange biler, siger Jonas Schrøder og tilføjer, at Rema 1000 lige nu afventer den politiske behandling af det debatoplæg, der er første led i den planlægning, der skal gøre det muligt at placere en kommende forretning på det valgte sted.

Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik havde sagen på sin dagsorden til mødet mandag.

- Så lige nu afventer vi udvalgets beslutning, og så tager vi den derfra, siger Jonas Schrøder.

Rema 1000 er en international discountkæde med i alt 1000 butikker i Danmark og Norge. Butikkerne drives på franchisebasis.

I følge forslaget til det debatoplæg, udvalget drøftede mandag, ønskes den nye butik påført i den det af det såkaldte "lokalcenter Østerbakken", som ligger længst ned mod rundkørslen. En del af området er allerede udlagt til butiksformål, men for at skabe plads til en kommende dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter med tilhørende funktioner som parkeringspladser og vareindlevering, er det nødvendigt at udvide området, så det også omfatter fire matrikler ned mod rundkørslen.

En kommende butik på stedet skal i følge forslaget til debatoplæg opføres med en højde på op til seks meter. Bygningen skal opføres i blank mur af tegl og arkitektonisk skal den bearbejdes, så der skabes en variation af facaden både ud mod Østerbakken og ud mod det parkeringsareal, der etableres øst for butikken.

Annonceret indhold

Nyeste