Jens Jørgen Andersens smukke og helt friske foto fra Hanstholm - en ung dværgmåge spiser yndefuldt fra overfladen - uden at lande på vandet.
Det sker

Helt unikt: Her kan du opleve sjældent fuglesyn

12. januar 2023 kl. 10:28

Netop nu kan man opleve et sjældent syn i Hanstholm. Havnebassiner har de seneste dage haft besøg af ekstraordinært mange af den smukke og yndefulde dværgmåge.

- Vi ser enkelte dværgmåger af og til om vinteren. Men aldrig i de antal og over så lang tid som vi har set den seneste tid. Op til 35-40 dværgmåger rundt i havnebassinerne. Det har jeg aldrig opleve før, fortæller den erfarne ornitolog Jens Jørgen Andersen fra Hanstholm, der hver dag er på havnen for at nyde de smukke dværgmåger.

Dværgmågen en fornøjelse at betragte. Og så er den nem at spotte.

En voksen dværgmåge - også aktuelt fotograferet i Hanstholm. Læg mærke til den mørke underside - et sikkert kendetegn.

Ikke kun er den en meget lille måge. Den er også meget aktiv – helt terneagtig i sin måde at søge føde på. Den kan elegant flyve og plukke føde direkte fra vandoverfladen.

Men kan også ligge på vandet og søge føde.

Der optræder både voksne og unge fugle i Hanstholm.

Den voksne dværgmåge er særlig smuk. Netop nu er de i vinterdragt. Som den eneste måge er den helt kulsort på undersiden af vingerne.

De unge fugle er lidt sværere at bestemme på fjerdragten. Den er modsat de voksne fugle lys på undersiden – til gengæld har den sort striber på overvingen.

- Dværgmågerne bliver i Danmark på grund af de mildere vintre. Før trak de væk, vurderer Jens Jørgen Andersen.

Dværgmågerne yngler øst for Danmark: Baltikum og langt østpå og nordpå i Rusland.

En af de to fløjlsænder der holder til ved Hanstholm. Set oftest i det østligste gamle bassin.

Er man i Hanstholm på kikkerttur – så skal man kigge efter en anden sjælden gæst: fløjsand. Op til to fugle er de senere dage blevet set i havnens østligste bassin (ved fallitkajen).

Fløjlsanden er også en østlig fugleart, der regelmæssigt ses flyve forbi langt ude over havet. Men nu kan man på tæt hold betragte vintergæsten.

- Fløjlsanden virker helt mørkebrun. Men kan kendes på hvidt ved øjet og ofte vises et hvidt vingespejl, lyder det fra ornitologen, der kan fortælle videre, at der altid kan opleves spændende fugle inde i Hanstholm havn i vinterperioden.

Tre alkefugle opholder sig nu: tejst, alk og lomvie. Desuden har man kunnet se de nordlige måger: gråmåge og den sjældnere hvidvinget måge.

Så afsted på fugletur til Hanstholm Havn, hvor bilen er et rigtigt godt sted at sidde og betragte fuglene i havnens bassiner.

Annonceret indhold

Nyeste