”Vådindekset” – et nyt klimasikringsværktøj, som Jammerbugt Kommune de seneste to år har stået i spidsen for at udvikle sammen med Danmarks Tekniske Universitet og en række leverandører.
Livet her

Pionerprojekt skal varsle: Klar til test af klimasikrings-værktøj

18. februar 2023 kl. 15:01

En ny banebrydende opfindelse skal kunne varsle lokale oversvømmelser. Jammerbugt Kommune står i spidsen for udviklingsarbejdet og er nu klar til test.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. 

Igennem de seneste to år har Jammerbugt Kommune stået i spidsen for arbejdet med at udvikle et dynamisk værktøj, der kan varsle lokale oversvømmelser i det åbne land, ved åer og vandløb samt kystnæreområder.

Værktøjet, et såkaldt vådindeks, er et pionérprojekt og bliver, når det er færdigudviklet, det første af sin slags til at kunne varsle oversvømmelser lokalt. Modellen bag anvender kunstig intelligens sammen med en lang række af de geo- og klimadata, som i dag allerede er frit tilgængelige, for eksempel vejrudsigter, terrændata, havvandstand, fordampning og det terrænnære grundvandsniveau. Til sammen giver det mulighed for at komme med et bud på lokale oversvømmelser 48 timer frem i tiden.

Glædelig milepæl

I udviklingsprocessen har Jammerbugt Kommune arbejdet sammen med en række leverandører og Danmarks Tekniske Universitet. At man nu står med et dynamisk vådindeks klar til test er en glædelig milepæl, konstaterer borgmester Mogens Christen Gade:

- Jammerbugt Kommune er en klimakommune og har derfor ekstra fokus på klimavenlige løsninger og klimatilpasning. At vi nu er klar til at teste et værktøj, som på sigt vil kunne forudsige lokale oversvømmelser med en vis præcision, er en stor gevinst for borgerne. Et sådant varsel giver mulighed for i tide at sikre sig mod vandindtrængen, akkurat som vi i dag kender det fra stormvarsler.

Vigtig testfase

Testdriften skal sammenligne vådindeksets forudsigelser med virkelige forløb og om muligt afværge for mange ”falske alarmer”, så redskabet bliver så nøjagtigt som muligt.

Vådindekset er dynamisk og opstår, når en række frit tilgængelige data om vejr, vind, jordbund m.m. ryger igennem en stribe algoritmer / behandles af kunstig intelligens.

Efter en grundig testrunde, består næste etape i at gøre vådindekset tilgængeligt som et oversigtskort på jammerbugt.dk. Her vil man som borger i Jammerbugt Kommune dagligt kunne følge med og derved blive varslet om risikoen for en oversvømmelse i sit eget lokalområde.

Udviklingen af vådindekset er en del af den nationale indsats fra Digitaliseringsstyrelsen som omhandler afprøvninger og udviklinger af nye tiltag med afsæt i anvendelsen af kunstig intelligens – et Signaturprojekt. Det er derfor finansieret igennem den pulje, som hvert år tildeles en række af nye regionale og kommunale innovationsprojekter.

Annonceret indhold

Nyeste