Før Gerhard Faye 1805 kom til Thisted som amtmand, havde han som ung været huslærer på Falster, og efter sin juridiske embedseksamen var han forvalter på Vestenskov Gods på Falster. Arkivfoto
Livet her

Personer har forbundet Nordvestjylland og Lolland-Falster

Museum Thy og samarbejdspartnere overvejer en bustur med overnatning til sydhavsøerne for at besøge steder med relation til det nordvestjyske

30. januar 2020 kl. 12:07
Opdateret 01. februar 2020 kl. 12:54

THY-HANNÆS: Der er nogle - måske ret ukendte - forbindelser mellem Thy og Lolland-Falster, men det vil Museum Thy nu råde bod på i samarbejde med J. P. Jacobsen Selskabet, Museets Venner og Historisk Samfund Thy. Man afsøger derfor forhåndsinteressen for en bustur med én overnatning i weekenden 16.-17. maj.

Det foregår under overskriften ”Fra udkant til udkant” og handler om forbindelser mellem landsdelene i fortiden - uden om København, men byggende på personligheder, som har virket i begge landsdele.

Forhåndsinteressen skal meldes til museumsleder Jytte Nielsen inden 29. februar.

I foromtalen hedder det, at J. P. Jacobsen skrev sin roman om Marie Grubbe, der endte som færgekone ved Grønsund på Falster, og hans ven, Aksel Wiggo Wørmer, der var fyrmestersøn fra Hanstholm, udsmykkede loftet i hovedbygningen på kunstmuseet Fuglsang på Lolland. Og Thisteds navnkundige amtmand i årene 1805-43, Gerhard Faye (1760-1845), havde som ung været huslærer på Falster og forud for udnævnelsen til amtmand i 14 år været forvalter på Vestenskov Gods på Falster. Digterpræsten Steen Steensen Blicher kendte Faye og lod i novellen ”En landsbydegns dagbog” sin hovedperson, Morten Vinge, være huslærer på godset Corselitze på Falster, ligesom Blicher selv som ung havde været huslærer på godset Holgershåb på Falster. Videre var sandflugtskommissær C. C. Andersen, der kom til Agger og bl.a. plantede træer i Hvidbjerg Vesten Å Plantage i årene 1850-68, søn af skovrideren i Bådesgård Distrikt på Lolland.

Turen til Lolland-Falster ledes af museumsleder Jytte Nielsen og VUC-lektor Else Bisgaard, og man forventer en pris på ca. 1500 kr. pr. deltager.

Nærmere på: www.museumthy.dk.

Annonceret indhold

Nyeste