Landmålerne har nu med små flag vist vejen for de nye cykelstier langs Aggersundvej mellem Skerping og Aggersund.
Det sker

Tager første skridt: Her er ny cykelsti på vej

20. marts 2023 kl. 19:00

Vejdirektoratet har netop markeret linjeføringen på en ny fem km lang dobbelt cykelsti mellem Skerping og Aggersund, så lodsejerne på strækningen kan få et indtryk af hvor meget jord, der skal afgives til projektet, når der skal være ekspropriation til august.

Det store anlægsprojekt skal ifølge Vejdirektoratet forbedre trafiksikkerheden på Aggersundvej. Ved anlæggelse af cykelstierne vil der blive skabt en sammenhæng mellem eksisterende stier, der indgår i cykelrute 12, Limfjordsruten. I den sydlige ende af strækningen vil den nye cykelsti blive koblet til en eksisterende, dobbeltrettet sti og i den nordlige ende vil cykelstierne blive tilsluttet de eksisterende stier i Skerping.

De nye cykelstier snupper en god del af græsplænen foran Jysk-butikken i Aggersund, hvor vintergækkerne netop nu står i fuldt flor.

- Projektbevillingen til de to ensrettede cykelstier på hver sin side af Aggersundvej er 43 millioner kroner, fortæller projektleder Mette Aaris-Nielsen fra Vejdirektoratets kontor i Skanderborg.

Åbning sommeren 2024

Vejdirektoratet holdt allerede i september sidste år informationsmøde i Jammerbugt idrætscenter i Fjerritslev om projektet, men alligevel kommer der til at gå en rum tid, inden cyklisterne kan tage de nye cykelstier i brug.

Selve anlægsarbejdet kan gå i gang til efteråret, når ekspropriationen er gennemført.

- Der er planlagt ekspropriation i august 2023, og så er planen, at de nye cykelstier kan tages i brug i sommeren 2024, siger Mette Aaris-Nielsen.

Vejdirektoratet forventer, at de nye cykelstier kan få flere børn og voksne til at vælge cyklen som transportmiddel, skriver direktoratet på sin hjemmeside, hvor man også kan se linjeføringen på et kort og en foreløbig tidsplan for projektet.

Annonceret indhold

Nyeste