- I FH Jammerbugt er vi naturligvis tilfredse med et sådant projekt, der sætter både spot og det lange lys på vores kommune i klimaspørgsmålet, siger formand for FH Jammerbugt, Jesper Falkenberg Clausen.
Det sker

1. maj i klimaets tegn

27. april 2021 kl. 08:00

Når Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i Nordjylland på lørdag fejrer 1. maj, er hovedtemaet én af tidens allerstørste udfordringer; den grønne omstilling. De ambitiøse klimamål kræver ikke kun investeringer i ny teknologi. De kræver også investeringer i mennesker, i uddannelse, tryghed og fællesskab. Det er afgørende for fagbevægelsen, at den grønne omstilling bliver socialt retfærdig og skaber flere, gode job.

Covid-19 har endnu ikke sluppet sit stramme tag på vores samfund, men det skal ikke gå ud over arbejdernes internationale kampdag 1. maj, mener FH Nordjylland.

Derfor inviterer FH Jammerbugt sammen med FH Nordjylland til digital 1. maj via Facebook. Programmet kører fra klokken 9.50 og én time frem. Programmet kan ses på FH Nordjyllands Facebook-side samt på FHO.dk. Der vil være talere af FH Formand Lizette Risgaard, formand for FH Nordjylland Anna Kirsten Olesen, politikere samt indslag fra de lokale FH-udvalgsformænd.

Klima i fokus

Jammerbugt Kommune søgte i starten af 2019 Realdania, tænketanken Concito og bynetværket C40 om deltagelse i DK2020-projektet, hvor 20 danske kommuner blev udvalgt til at udarbejde klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætning om maks. 1,5 grads temperaturstigning.

Kommunerne får teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning. Desuden understøttes sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. Projektet står på to ben – både CO2-reduktion og klimatilpasning. Målet er at kommunen opnår klimaneutralitet (dvs. at der ikke udledes flere drivhusgasser (f.eks. CO2) end der optages (inden for kommunens geografiske område) i 2050 på følgende områder; Landbrug, Energi, Transport og Affald

- Jammerbugt Kommune er udfordret på naturgeografien. Kommunen både har og vil få problemer med stigende grundvand samt udfordringer med stigende vandstand. Desuden er der en ældre boligmasse, der trænger til renovering, en væsentlig klimagasudledning fra landbruget og udfordringer med et stort transportbehov. Jammerbugt Kommune har dog siden 2016 været nettoeksportører af grøn strøm.

Konkrete handlinger

Formålet er at udarbejde en klimaplan med konkrete handlinger – det vil sige et strategisk dokument, eller en række planer og dokumenter – der er forenelig med målene i Parisaftalen. Planen skal vise, hvordan kommunen vil håndtere klimaforandringerne – både mht. klimaneutralitet og klimatilpasning. For at leve op til kravene skal en klimahandlingsplan:

- I FH Jammerbugt er vi naturligvis tilfredse med et sådant projekt, der sætter både spot og det lange lys på vores kommune i klimaspørgsmålet. Vi vil arbejde aktivt for at både efteruddannelse og uddannelse bliver en fast del af denne klimafortælling. Vi er klar, lyder det fra formand for FH Jammerbugt, Jesper Falkenberg Clausen, i en pressemeddelelse.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu