Naturnationalparkplanerne i Rold Skov omfatter et samlet areal på 1606 hektar, der ved en realisering vil blive omkranset af et 42 kilometer langt lavthængende trådhegn.
Livet her

Modstand mod parkplaner i Rold Skov luftet på skærmmøde med Christiansborg

Fire ledelsesrepræsentanter fortalte Folketingets miljø- og fødevareudvalg om årsagen til Rebilds store modstand mod naturnationalpark

13. januar 2022 kl. 19:18

REBILD: Det planlagte møde på Christiansborg onsdag eftermiddag mellem repræsentanter for Rebild Kommune og medlemmerne af Folketingets miljø- og fødevareudvalg kom i stedet til at foregå virtuelt.

- Det skete grundet corona situationen, og mødeformen var vores eget valg. Alternativet havde ellers været at det fysiske møde var blevet udsat til senere, forklarer Leon Sebbelin.

Som ny formand for teknik- og miljøudvalget deltog han sammen med borgmester Jesper Greth, kommunaldirektør Christian Hesthaven og fagdirektør for teknik- og miljø Jytte Gade Lauridsen i det godt 15 minutter lange afsatte møde med udvalget på Christiansborg.

Argumenter for planmodstand

Formålet med det ønskede møde fra Rebild Kommunes side har været at uddybe den skriftlige henvendelse til miljøminister Lea Wermelin i forlængelse af et foretræde for hende på Christiansborg 26. november.

Her havde ministeren ifølge Leon Sebbelin grundet travlhed ikke så meget tid til at lytte til Rebilds synspunkter for, at der ikke skal etableres en naturnationalpark på et godt 1600 hektar stort areal i Rold Skov.

- På det virtuelle møde onsdag eftermiddag fremførte og uddybede jeg sammen med borgmester Jesper Greth disse synspunkter for udvalgets medlemmer. Her understregede vi også at Rebild Kommune er optaget af både klima og biodiversitet og om kommunens og Det Grønne Råds igangværende realiseringsplaner for et alternativt projekt for et sammenhængende naturområde i Lindenborg Ådal og Rold Skov, forklarer Leon Sebbelin og tilføjer:

- Modsat de planlagte naturnationalparker rundt i Danmark er der her flere aktører involverede, blandt andet berørte private lodsejere.

Sammen med borgmester Jesper Greth fik han også fremført det uheldige i at etablere en indhegnet naturnationalpark på 1600 hektar i Rold Skov.

- Hele Rold Skov er på omkring 8000 hektar, og det valgte område ligger i midten. Det finder vi uhensigtsmæssigt, fordi den planlagte indhegning vil påvirke dyrelivets muligheder for at bevæge sig frit rundt i skoven, understreger Leon Sebbelin.

Efter at have forelagt baggrunden for Rebild Kommunes modstand mod en naturnationalpark i Rold Skov blev de sidste minutter af de 15 minutter afsat til mødet brugt til fire hurtige spørgsmål fra medlemmer af miljø- og fødevareudvalget til Rebild delegationen.

Ukendt tidspunkt for afgørelse

Egentlig var det planen at miljøminister Lea Wermelin i december ville træffe en endelig politisk beslutning om, hvor der rundt i landet skal etablere yderligere 10 naturnationalparker ud fra en endelig bruttoliste på 21 mulige placeringer.

Det skal ske som supplement til de nuværende fem naturnationalparker i Almindingen på Bornholm, Gribskov, Stråsø i Vestjylland, Fussingø og Tranum.

Men i en udmelding på Twitter fra miljøministeren lige før jul skrev hun, at udvælgelsen nu blev udsat til engang næste år.

Miljøminister Lea Wermelin har før jul beslutte at udskyde beslutningen om udvælgelsen af 10 nye naturnationalparker rundt i Danmark til engang her i år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

Argumentet for denne beslutning var, at de mange hidtidige inputs fra kommuner, organisationer og andre parter betyder, at aftalekredsen bag naturnationalplanerne har valgt at bruge mere tid inden en politisk beslutning.

Denne træffes derfor først i starten af det nye år, lød det dengang fra miljøministeren på det sociale medie.

Hvornår der så konkret kan forventes en afgørelse har Leon Sebbelin på nuværende tidspunkt ingen formodning om.

I forlængelse af miljøministerens udmelding før jul om en udskydelse har han appelleret til at den politiske proces for de planlagte naturnationalparker i Danmark starter helt forfra, da han føler at have oplevet en hidtil meget forhastet proces med mangel på borger- og kommunalpolitisk inddragelse i beslutningerne på landsplan.

Se også
Gåtur i Rold Skov om naturnationalpark et sandt tilløbsstykke
Annonceret indhold

Nyeste