Heidi Jensen fra Eurowind Energy overrækker donationen på 80.000 kroner til Inger Lise Jensen og Linda Overgaard, Aggersund Idrætsforening. Privatfoto
Livet her

Vindmøllepenge luner i idrætslivet

Aggersund Idrætsforening fik 80.000 og Løgstør IF 40.000 kroner

13. januar 2022 kl. 15:10

Man kan mene, hvad man vil om de 18 vindmøller i Vindpark Thorup-Sletten.

For det lokale foreningsliv er de en ikke helt ubetydelig indtægtskilde.

Halvdelen af parkens møller står i Vesthimmerlands Kommune, og de lokale foreninger kan derfor to gange om året søge om tilskud fra parkens drift.

Det har Aggersund Idrætsforening og Løgstør Idrætsforening bl. a. gjort, og på den baggrund kunne de to foreninger forleden modtage en samlet donation på 120.000 kroner.

Ildsjælene fra husudvalget i Aggersund Idrætsforening, Inger Lise Jensen og Linda Overgaard, modtog et tilskud på 80.000 kroner til udvidelse af køkkenet i det lokale aktivitetshus.

Husudvalget står for udlejning og aktiviteter i aktivitetshuset, som danner ramme for fester, yoga, fællesspisning og mange andre aktiviteter.

Løgstør Idrætsforening fik 40.000 kroner til opsætning af rækværk i forbindelse med nye fodboldbaner og klubhus.

Udbetalingen fra Vindpark Thorup-Sletten finder normalt sted i maj og december og er baseret på produktionen af strøm i det foregående år.

Desværre var det svært for foreningerne at mødes for at diskutere og skrive ansøgninger på grund af corona-situationen i foråret 2021, hvorfor uddelingen af midler fra 2020 har været udskudt.

Allerede i maj i år skal der på ny uddeles midler til lokale foreninger fra parken.

Interesserede kan finde mere information og ansøgningsskema på Vindpark Thorup-Slettens hjemmeside: http://vindparkthorup-sletten.dk/

Lokale foreninger kan søge Vindpark Thorup-Sletten om midler til gode projekter to gange om året. Vindpark Thorup-Sletten blev indviet i foråret 2020 og forsyner 65.000 husstande med grøn strøm. Privatfoto
Annonceret indhold

Nyeste