Jenny Braat: Den danske maritime industri er blandt de dygtigste og grønneste i verden, og det kræver aktivitet at beholde den position, at holde på kunderne på et stærkt konkurrenceudsat globalt marked, at fastholde viden og kompetencer og at sikre fremtidens arbejdspladser i Det Blå Danmark
Mennesker

Den maritime industri er udfordret

Coronasituationen presser erhvervene hårdt

12. oktober 2020 kl. 15:43

KOMMUNEN: Igennem hele coronakrisen har Danske Maritime været i meget tæt kontakt med Foreningens medlemmer om krisens påvirkning.

Krisens indtog gav ringe i vandet af problemer for den maritime industri, som nu for femte gang har deltaget i en spørgeundersøgelse om, hvordan de klarer sig igennem dette på alle måder usædvanlige og udfordrende år.

Spørgeundersøgelsen ser denne gang på, hvordan krisen har påvirket omsætningen, hvor langt den aktuelle ordrebeholdning rækker ud i fremtiden, hvordan virksomhederne er påvirket af de mange karantænekrav rundt i verden og på forventningerne til omsætning i 2021.

Besvarelserne viser, at krisen fortsat udfordrer industrien.

Mens dele af den maritime branche heldigvis har genfundet optimismen og har pæne ordrebøger, er andre dele af branchen fortsat meget besværede af handelshindringer, usikkerhed på markedet og andre faktorer, som påvirker bundlinjen negativt.

To ud af tre virksomheder i den maritime industri har oplevet et fald i omsætning som følge af coronakrisen og næsten halvdelen af virksomhederne kan kun se tre måneder frem i ordrebogen.

Over halvdelen af virksomhederne har øgede omkostninger pga. karantænekrav og/eller rejserestriktioner, og næsten halvdelen af virksomhederne har mistet ordrer på grund af karantænekrav og rejserestriktioner.

Alt dette indikerer en lavere omsætningen i 2021 for 70 procent af virksomhederne - et omsætningsfald, der alene kan tilskrives coronakrisen.

- Det er vigtigt at få tal som disse på bordet, fordi de understreger nødvendigheden af, at både Folketinget og kommunerne bidrager til aktivitet i den maritime industri og branchen i det hele taget, Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime.

- I denne uge er der kommet en politisk håndsrækning, som blandt andet sætter ind over for rejserestriktionerne, lægger op til en bedre eksportkredit og afsætter midler til grøn omstilling.

- Men der er stadig meget af gøre.

- Blandt andet bør langt flere offentlige opgaver fremrykkes, så den store offentligt ejede flåde kan blive markant grønnere, og de virksomheder, der har ekstraordinære udgifter, fordi de har medarbejdere i karantæne i udlandet, bør hjælpes via en kompensationsordning for karantæneomkostninger.

- Den danske maritime industri er blandt de dygtigste og grønneste i verden, og det kræver aktivitet at beholde den position, at holde på kunderne på et stærkt konkurrenceudsat globalt marked, at fastholde viden og kompetencer og at sikre fremtidens arbejdspladser i Det Blå Danmark, understreger direktøren.

Annonceret indhold

Nyeste