Livet her

Kvissel Kirke markerer 100 års jubilæum

Kirken får besøg af biskop Henning Toft Bro 23. november og så sker der en afsløring

01. november 2019 kl. 13:01

KVISSEL: Kvissel kirke har 100 års jubilæum 23. november, og det markeres på flere måder og over to dage 23. og 24. november.

Jubilæet festligholdes med en festgudstjeneste på dagen. Gudstjenesten vil blive ledet af biskop Henning Toft Bro. På denne dag vil en ny lysglobe blive afsløret. Lysgloben til kirken er lavet af en lokale smed Niels Andersen. Efter gudstjenesten inviteres menigheden til en festlig sammenkomst i Ravnshøj sognehus, hvor menighedsrådet er vært.

Dagen efter er der kirkekoncert. Søndag 24. nov. kl. 16.00 spiller pastoratets forhenværende organist Knud Erik Trane og med sig har han den skønne Lise Hjørne Robenhagen fra Strandby.

På menighedsrådsplan er Kvissel kirke en del af et tresognspastorat, sammen med Aasted og Skærum. Menighedsrådet hedder Aasted-Skærum- Kvissel menighedsråd og præst er Arne Holmgaard, der tiltrådte i 2917.

Derudover kan nævnes at det er Arne Holmgaard der er sognepræst ved kirken.

I anledningen af Kvissel kirkes 100 års jubilæum har Elsebeth Jensen, som er medlem af menighedsrådet, forfattet et jubilæumskrift, som vi her bringer et uddrag af:

Kvissel kirke ligger på det højeste område i byen og på nordsiden ses et stort egetræskors. Det er gravmindet for Dorthea og Ole Stevns, Kvissel Folkehøjskole, der var med til at oprette en komite for opførelsen af kirken. I det sydøstlige hjørne af kirkegården findes familiegravstedet for gårdejer Chr. Nielsen, Storgaard, som skænkede jorden til kirkegård og byggeplads for kirken.

Hvordan fik byen fik sin kirke?

Kvissel var blot en landsby med nogle få gårde, men så skete der noget, som fik stor betydning for det lille samfund.

Jernbanen fra Nørresundby til Frederikshavn blev ført igennem byen i 1871, og pludselig fik Kvissel status som holdested.

Endnu bedre blev det i 1877, da den nuværende stationsbygning blev opført.

De nye transportmuligheder gjorde det lettere for handlende og håndværkere at etablere sig i landsbyen.

Samtidig blev det også lettere for egnens bønder at få afsat deres produkter som korn, svin og kreaturer.

I 1888 blev andelsmejeriet opført, og snart fulgte smedeværksteder, forretninger m.v. Overfor stationen blev der opført kro og købmandsgård, og efterhånden blev landsbyen forvandlet til en stationsby med rigtige byhuse. Det betød, at mange mennesker flyttede til Kvissel, som efterhånden blev sognets største by. Byggematerialer var ikke noget problem, da der i udkanten af byen var etableret to teglværker.

Inventar og udsmykning

Det meste af inventaret er fra kirkens opførelse og tiden omkring denne. Der findes dog enkelte ældre genstande, som er kommet fra andre kirker. Altertavlen er med maleri fra 1923 af Rud. Petersen, specielt lavet til kirken. Før maleriet hang der et dannebrogsflag over det murede alter. Alterbordet med relief og tekst er muret op i 1944.

Alterdugen fra 1919 er syet af Kirstine Marie Præstholm, og 50 år senere blev den udskiftet med en ny, syet af datteren Karen Boysen-Møller. Den nuværende er fra 1992 og syet af Ellen Margrethe Sørensen.

Prædikestolen er oprindelig lavet til Fladstrand kirke, der stod færdig i 1690, men her blev den overflødig, da Frederikshavn kirke var opført i 1892 og Fladstrand kirke blev til begravelseskapel.

Døbefonten er af granit, helt enkel med en spinkel tovstav langs kummens overkant.

Den hviler på en moderne fod af muret tegl og skal efter sigende stamme fra Essenbæk kloster ved Randers. Den er skænket til pastor Bremer af fru pastorinde Asmussen, Hirtsholmene og pastor Asmussen har ligeledes skænket Bremer dåbsfadet hertil.

En messingkande til dåbsfadet er skænket af skolebørn i Kvissel.

Der er i det hele taget mange lokale, der har bidraget til kirkens indretning.

Udskæringerne i stolegavlene samt alterskranken er lavet af den 19-årige Thomas Pedersen, søn af smed Carl Pedersen, Kvissel. Han blev senere en kendt billedskærer i Sverige.

Fuldriggeren ”Ingeborg” blev bygget i 1886/87 af fisker og redningsmand Chr. Jensen Gaihede af Skagen. Da han døde i 1927 gik skibet i arv til datteren Ane Gaihede. Hun var gift med bagermester M. Bertelsen, Frederikshavn, der gennem sit mødrene hjem på ”Storgaard” i Kvissel følte tilknytning til denne by. Så derfor blev det i 1947 besluttet at skænke skibet til Kvissel kirke.

Præster gennem 100 år

1919 – 1932 Johannes Lauritz Martin Bremer

1932 – 1938 Kaj Fabritius Winde Thaning

1939 – 1979 Paul Westergaard – Nielsen (provst)

1980 – 1986 Uffe Espelund Klausen

1986 – 2017 Erik Colding Thaysen

2017 - Arne Holmgaard

Annonceret indhold

Nyeste