Nedrivningen af supermarkedet - der her ses i midten af billedet - forventes i slutningen af året eller alternativt i starten af 2023. Efterfølgende vil der komme grusbelægning på arealet, som kan anvendes til for eksempel midlertidig parkering - og senere vil der så komme mere konkrete planer for en fremtidig anvendelse af arealet. Nedrivningen giver eksempelvis mulighed for torvedannelse ved Hjallerup Centret. Foto: Torben Hansen
Shopping

Supermarked skal jævnes med jorden

Nedrivning kan ske allerede i slutningen af året

27. august 2022 kl. 06:00

HJALLERUP: Det er efterhånden fire år siden, at der sidst blev sendt kød, frugt og rødvin ud af dørene til Meny-bygningen i Hjallerup. Siden dengang har det tidligere supermarked stået tomt - men nu sker der omsider noget.

Bygningen skal nemlig snart jævnes med jorden.

At det kan lade sig gøre skyldes, at Brønderslev Kommune i forsommeren købte den forladte dagligvarebutik.

Ved den lejlighed gav den tidligere ejer Anders Dige udtryk for lettelse over at sælge butikken. Blandt andet sagde han følgende:

- Jeg har igennem de fire år naturligvis tænkt meget over, hvad bygningen kunne bruges til. Efterhånden var den blevet utidssvarende på flere områder, og det ville koste for meget at lave den om.

Se også
Endelig solgt: Fremtiden er uvis for tom Meny-bygning
Den tidligere Meny-butik har stået ubenyttet i de seneste fire år.

Mulighed for et torv

Når Brønderslev Kommune meldte sig på banen som køber, er baggrunden, at kommunen i et stykke tid har arbejdet med en såkaldt midtbyplan, der skal forny det centrale Hjallerup.

Og netop arealet med den forladte Meny-butik ligger centralt i muligheden for at give et løft til det i nogen grad nedslidte Hjallerup Centret. Derfor har politikerne i kommunens teknik- og miljøudvalg netop besluttet at afsætte penge til en nedrivning af bygningen.

- Det giver mulighed for at etablere det torv (ved Hjallerup Centret, red.), vi har snakket meget om, forklarer udvalgsformand Peter Stecher (K) om beslutningen.

- Og hvordan torvet så lige bliver udformet, det skal vi have slået nogle lidt mere konkrete streger på, tilføjer han.

Bygningen skal først nedrives, når der er gennemført et udbud af opgaven. Det sker her i efteråret.

Når supermarkedet - der her ses øverst i billedet - bliver revet ned, er håbet, at den tomme grund kan bruges til et løft af hele Hjallerup Centret.

Selve nedrivningen forventes i slutningen af året - eller alternativt i starten af 2023. Efterfølgende vil der komme grusbelægning på arealet, som kan anvendes til for eksempel midlertidig parkering - og senere vil der så komme mere konkrete planer for en fremtidig anvendelse af arealet.

Del af en større plan

Nedrivningen af Meny-butikken er som nævnt kun en del af en større plan for midtbyen i Hjallerup. Det overordnede formål med projektet er at forskønne midtbyen - at opnå en bedre trafikafvikling og mere sikker skolevej igennem midtbyen - samt at forbedre busterminalen i byen. Det er desuden ønsket, at projektet vil skabe mere liv midtbyen - og dermed medvirke til færre tomme forretningslokaler.

I løbet af sommeren og efteråret 2021 var midtbyplanen i høring - inden den blev endeligt vedtaget i november 2021. Alligevel er der nu en række større ændringer på vej, forklarer Peter Stecher:

- Den oprindelige midtbyplan har vi været nødt til at justere, for det har vist sig, at nogle af de tanker der lå i den, dem kan man ikke umiddelbart realisere. Og derudover er der så efterfølgende dukket muligheden for at købe Meny-bygningen op.

Busterminal ændres

I midtbyplanen var der blandt andet skitseret en løsning med placering af en busterminal i midten af hovedgaden, Søndergade. Men midtbyrådet bakker ikke op om den model.

Rådet ønsker en løsning, hvor det bliver mere som de eksisterende forhold - dog med forbedrede perroner og venteforhold for buspassagererne.

I midtbyplanen for Hjallerup var der blandt andet skitseret en løsning med placering af en busterminal i midten af hovedgaden, Søndergade. Men den model er man nu gået væk fra. I stedet ønsker man en løsning, der minder mere om de eksisterende forhold - dog med forbedrede perroner og venteforhold for buspassagererne. I samme ombæring er det i øvrigt besluttet, at der i 2023 skal opsættes lysregulering her i krydset Søndergade/Vestergade for at forbedre trafiksikkerheden.

Forvaltningen i Brønderslev Kommune er på linje med midtbyrådet, da det desuden har vist sig, at det er vanskeligt at få fysisk plads til en busterminal i midten af gaderummet. At undlade at placere busterminalen i midten af Søndergade vil også være en billigere løsning, som desuden giver bedre ind- og udkørselsforhold til Hjallerup Centret

- Det blev for snævert med den første løsning i forhold til busserne. Så nu prøver vi så at lave det om til en løsning, som både midtbyrådet og lodsejerne i Søndergade er med på, forklarer Peter Stecher og tilføjer:

- Så nu må vi slå koldt vandt i blodet og få lavet nogle nye planer. For de første tanker, der egentlig lå - og som var gennemarbejdede - de bliver ændret nu. Og så må vi så se, hvad vi ender op med - men uanset hvad så skal vi have revet Meny-bygningen ned. Så det er det, som vi i første omgang har aftalt, at vi afsætter midler til, siger Peter Stecher.

Som en del af løsningen er det besluttet, at der i 2023 skal opsættes lysregulering i krydset Søndergade/Vestergade - for at forbedre trafiksikkerheden. Desuden ligger det nu også fast, at separatkloakering i Søndergade fremrykkes med ni år - fra 2032 til 2023.

I midtbyplanen for Hjallerup var der blandt andet skitseret en løsning med placering af en busterminal i midten af hovedgaden, Søndergade. Men den model er man nu gået væk fra. I stedet ønsker man en løsning, der minder mere om de eksisterende forhold - dog med forbedrede perroner og venteforhold for buspassagererne. I samme ombæring er det i øvrigt besluttet, at der i 2023 skal opsættes lysregulering her i Søndergades krydsning med Vestergade for at forbedre trafiksikkerheden.
Annonceret indhold

Nyeste