Dronninglund Tennis & Padel  har lagt bane til det nye projekt.
Mennesker

Succesfuldt Padel-forløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Gennem et samarbejde med projekt ’Sundhed, Motion & Fællesskab’ i Brønderslev Kommune har Dronninglund Tennis & Padel – med succes – introduceret Padel-sporten for borgere fra kommunens Job- og Ungecenter

12. juli 2021 kl. 06:00

Der er selvfølgelig noget med formen, men også den tekniske del, som kan være en udfordring, hvis man pludselig skal konkurrere mod nogle i en helt ny sportsgren. Men den barriere har Dronninglund Tennis & Padel forsøgt at nedbryde gennem et 4-ugers forløb hvor såvel formen som teknikken er blevet finpudset.

’Padel-sporten vækster eksplosivt landet over med masser af nye baner både inde og ude. Og med opførelsen af Dronninglund Tennis & Padels nye anlæg var det oplagt at samarbejde om at udbrede kendskabet til sporten’ udtaler Mia Jean Rose, der til dag-ligt arbejder som Foreningsplaymaker på tværs af Job- og Ungecenteret.

Som en del af Brønderslev Kommunes satspuljeprojekt ’Sundhed, Motion & Fælles-skab’, er det hendes opgave at motivere og hjælpe borgere tilknyttet kommunens Job- og Ungecenter ud i nye idrætsfællesskaber. Om projektet uddyber Mia Jean Rose: ” Formålet med projektet, er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- og beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i en forening. Tilbuddet er frivilligt og en opfølgning til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt.”

Holdet i Dronninglund Tennis og Padel har haft deltagelse af 6 borgere. Fælles for borgerne er, at de af forskellige årsager har været langtidsledige. Det forsøger projekt ’Sundhed, Motion & Fællesskab’ at afhjælpe ved at aktivere borgerne i lokale idrætsfællesskaber. Og det er lykkedes med Padel-introduktionen, hvor 4 af deltagerne nu har meldt sig ind. En af dem er Chris Tronier, der udtaler sig om forløbet: ”Jeg synes Padel er rigtig sjovt og det har været en god måde at møde andre mennesker på. Jeg var nok ikke selv startet til det uden jeg var blevet præsenteret for sporten igennem projektet fra kommunen”.

For Chris Tronier har det ligeledes været en positiv oplevelse at blive en del af fællesskabet i Dronninglund Tennis og Padel: ”Det er altid dejligt at møde flinke mennesker og jeg følte mig meget velkommen i klubben. Efter min deltagelse på holdet har jeg været med til sankthans i klubben, hvor der var grill og jeg fik spillet lidt med andre medlemmer.”

For en anden deltager, der dog ønsker at være anonym, har Padel-forløbet været med til at hjælpe hende tilbage på arbejdsmarkedet. Hertil udtaler hun:

”Jeg oplevede at have mere energi efter træning og det gjorde mig mere glad i stedet for at ”sumpe” derhjemme hver dag. Nu er jeg meldt ind et helt år og er spændt på, hvad det fører med sig. Jeg fik et job inden forløbet var færdigt og jeg ved at træningen har været med til at bringe mig tættere på arbejdsmarkedet.

Undervejs i forløbet har deltagerne blandt andet trænet de tekniske færdigheder med bolde, som er nemmere at styre for nybegyndere og har fået grundig instruktion til den nye sportsgren som alle deltagerne har prøvet kræfter med for første gang. Og de nye medlemmer vækker glæde i Dronninglund Tennis & Padel:

”Padel er helt ny aktivitet som har mange ligheder med tennis, men ikke er lige så kræ-vende fysisk og teknisk. Det betyder også at vi kan rekruttere nye medlemmer som måske ellers ikke ville have blevet en del af Dronninglund Tennis & Padel.

Jeg fornemmer, at dem der er startet op, har fundet glæde og vi håber at de forbliver en del af foreningen i mange år frem. Jeg vil betegne samarbejdet med kommunen som en succes – så vi er parate til at fortsætte, så endnu flere får muligheden for at blive en del af vores forening.” siger Karen Axen, som er formand i Dronninglund Tennis & Padel.

Fakta: Padel

Padel er ofte beskrevet som en kombination mellem squash og tennis. Trods forskelligheder mellem tennis og padel er lighederne mange. De er begge en ketchersport, og bolden i padel minder om en tennisbold – blot med et lidt lavere tryk, så farten er ned-sat. Pointsystemet er også det samme, og meget af den grundlæggende teknik fra tennis kan overføres til padel. (Kilde: DGI)

Fakta: Projekt ’Sundhed, Motion & Fællesskab’

Projektet er i et tæt samarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, Ungecenter samt Fritid og Kultur i Brønderslev Kommune. Målet er at en bred vifte af idrætsaktører i civilsamfundet vil kunne modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet løber frem til udgangen af 2022 og er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering med i alt 3,1 mio. kr.

Artiklen er skrevet af Andreas Larsen, Sekretariat for Beskæftigelse, Brønderslev Kommune

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu