Den nye distriktsskoleleder på Hjallerup Skole er en erfaren skolemand med flere lederstillinger i bagagen. Foto: Jørgen Ingvardsen
Mennesker

Ny skoleleder: Den vigtigste kompetence er i virkeligheden at kunne samarbejde

14. august 2022 kl. 07:30

Det var ikke bare en flok forventningsfulde elever, der sidste mandag havde første skoledag på Hjallerup Skole. Det samme havde skoleleder Peter Rasmussen, der afløser Hans Jørgen Bæk, som stoppede ved skoleårets afslutning. Den nye skoleleder er ansat som distriktsskoleleder og er dermed også leder for skolerne i Klokkerholm og Flauenskjold.

Det er en erfaren skolemand, der har sat sig i chefstolen. Han har således været leder på forskellige skoler i Aalborg. Senest på Filstedvejens Skole. Han har før det været leder i Frederikshavn.

- Jeg er blevet taget utroligt godt imod af alle, fortæller han på en af sine første arbejdsdage.

- Jeg er inde i en læreproces, hvor jeg skal prøve at forstå det hele. Jeg har set alle tre skoler og oplevet, at der virkelig overalt er dedikerede folk, der går op i deres skole. De er meget forskellige, og det ser jeg som en stor værdi, siger han, der tiltræder stillingen i en tid, hvor der politisk tales om at fjerne en række af de bestemmelser og regler, der styrer skolen.

- Hvis skolen sættes mere fri, ser jeg det som en mulighed for at kunne lave den skole, som passer til de børn, der går på skolen. Jeg tænker, at der skal noget forskelligt til alt efter, hvor du er. Nu skal jeg lige have lidt tid til at sætte mig ind i tingene her, for alt er i øjeblikket nyt. Ny kommune og ny forvaltning, så der er meget at lære, men det er spændende at lære nyt. Jeg har netop søgt denne stilling, hvor jeg bliver leder af et distrikt med tre skoler, jeg skal være med til at drive. Det er, fordi jeg synes, at det strategiske arbejde er spændende. Det gælder om at få skabt den bedste skole og den bedste arbejdsplads. Min største opgave lige nu er at stikke fingeren i jorden, så jeg ved, hvad der er hvad, siger han.

Usikkerhed omkring skolen

- Den evige diskussion om skolen er et vilkår, vi lever under. Det er politik. Der kommer hele tiden holdninger, nye løsninger og mange idéer, så det er noget, jeg er vant til, og folkeskolen skal forandre sig. På den anden side vil jeg gerne kæmpe for, at vi holder fast i en folkeskole. Det har en utrolig stor værdi, at vi har et fælles udgangspunkt for vores demokrati. Det vigtigste overhovedet er, at vi har en fælles skole i det her land. Selvfølgelig skal skolen udvikle sig. Der sker hele tiden noget nyt, og vi uddanner til en fremtid, vi ikke kender. Det er en svær opgave, men man træffer jo beslutninger på baggrund af, hvad man ved. Så vil der altid være løbende justeringer.

Skole i forandring

- Skolen er i dag stramt styret af regler og bestemmelser. Noget tyder på, at der kommer til at ske lempelser, og skolen bliver sat mere fri. Det ser jeg frem til. Det er ganske vist altid nemmest, når der er en instruktion, man kan følge fra a til b. Der er bare det problem, at børn er forskellige. Der kommer hele tiden elementer, der gør, at skoledagen bliver mere og mere kompleks. Der er ikke meget, der er stabilt i mere end et par år. Vi har på den anden side brug for stabilitet. Som menneske kan vi godt lide, at tingene er lidt konstante, så vi kan forstå det alt sammen. Der er bare en udvikling, som kører hele tiden. Den børnekultur, vi har, er jo helt anderledes, end den var for bare 15 år siden. Det stiller krav til skolerne og lærerne. Og også til lokalerne. Vi får flere børn, og skolen i Hjallerup skal renoveres og udbygges. Det er et spændende arbejde og noget, der har været i gang længe. Det er interessant, hvad det kan blive til, og hvordan vi kan få mest for pengene. Det er jo det, det handler om. Det er en udfordring for alle skoler i kommunen at få dem up-to-date. Det er en løbende proces, som hele tiden er der. Det gælder også for skolerne i Flauenskjold og Klokkerholm. Her er der også noget, som trænger. Kravene til de fysiske rammer har ændret sig meget de senere år. Det bliver nok aldrig perfekt, men vi kan forsøge at komme så tæt på som muligt.

Tryghed og trivsel

- Skolen har ændret sig over tid, men der er noget, som efter min mening altid vil bestå. Det er tryghed og trivsel. Børnene har brug for at være trygge og trives godt. Det er tidløst og vil altid være en grundpille i folkeskolen. I skolen er man sammen og skaber venskaber. Vi er ét land, og vi skal alle lykkes sammen, så den vigtigste kompetence er i virkeligheden at kunne samarbejde. Det er også det, erhvervslivet efterspørger. Man skal kunne udvikle noget sammen og arbejde sammen.

Det er med vilje, man får børn i dag

- Børn er vigtige, og i skolen er noget af det vigtigste at danne og uddanne dem ind i et fællesskab. Det betyder, at nogle gange står fællesskabet lidt over individet, men andre gange er det individet, der er i fokus. Det er en vekselvirkning, som lærerne og ledelsen skal være gode til i et samarbejde med forældrene. Vi skal passe på med at love noget, vi ikke kan holde, men vi lover at gøre det så godt, vi kan.

Jeg er bagud på point

- Jeg må indrømme, at jeg ikke er vendelbo. Jeg er fra Aarhus. Det eneste formildende er, at jeg helt frivilligt er flyttet til Vendsyssel. Jeg bor på et gammelt husmandssted på vej mod Løkken og har boet der siden 1997. Der kommer vi aldrig fra. På trods af det ved jeg godt, at jeg er bagud på point, men jeg skal gøre mit bedste, lover distriktsskoleleder Peter Rasmussen.

Annonceret indhold

Nyeste