Peder Ivar Nielsen.
Mennesker

Mindeord for tidligere borgmester i Brønderslev, Peder Ivar Nielsen

30. juli 2021 kl. 13:50

Formand for Socialdemokratiet i Brønderslev, Otto Bjerre, og formand for Socialdemokratiets fællesledelse i Brønderslev Kommune, Kurt Kristensen, skriver på vegne af Socialdemokratiet i Brønderslev følgende mindeord om tidligere borgmester, mangeårigt byrådsmedlem og amtsrådsmedlem, Peder Ivar Nielsen, der er død, 86 år:

Socialdemokratiet i Brønderslev har sagt farvel til et politisk ”fyrtårn”.

Peder Ivar Nielsen var en ægte ”Brønderslevdreng”. Født, opvokset og levede hele sit liv i Brønderslev. Han tog i sine unge år en uddannelse som elektriker, og var herefter i en årrække ansat ved Vand & Varmeforsyningen i Brønderslev.

Peder Ivar Nielsen var i mange år faglig aktiv. Han har således beklædt poster som kasserer og formand i Dansk El-Forbunds afdeling i Brønderslev. Peder Ivar Nielsen sad også som medlem af hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund. Han sad ligeledes i en årrække som medlem af repræsentantskabet for BOE, det nuværende Norlys. Peder Ivar Nielsens politiske karriere startede, da han blev valgt ind i Brønderslev Byråd i 1974. Han blev i 1990 valgt til borgmester, og bestred denne post i to perioder frem til 1998. Peder Ivar Nielsen havde her samtidig bestyrelsesposter i kommuneforeningen og Kommunernes Landsforening.

Som byrådsmedlem og i særdeleshed som borgmester, satte Peder Ivar Nielsen en række markante fingeraftryk på sin fødeby. Den store byfornyelse i Bredgade og Nørregade-kvarteret har hans signatur. Af andre ting kan nævnes Hedegårdsskolen, Nordjyllands Idrætshøjskole, samt kunstværket foran Brønderslev Rådhus. Det nye bibliotek og Grønningen var også et resultat af Peder Ivar Nielsens ønske om kontinuerligt at udvikle sin fødeby. Brønderslevs udvikling lå i det hele taget altid Peder Ivar Nielsens hjerte nært. Peder Ivar Nielsen var en politiker med visioner, og altid målbevidst omkring udviklingen af Brønderslev. Og med sin humor og sit joviale væsen, skabte han mange venskaber, og med sit vid og udsyn stor respekt hos både politiske med- og modspillere.

Da Peder Ivar Nielsen stoppede som borgmester i 1998, stillede han op til amtsrådsvalget og blev valgt ind. Her fik det daværende Nordjyllands Amtsråd i fire år, glæde af hans mangeårige faglige og politiske erfaring.

I sit otium nød Peder Ivar Nielsen de tilfældige møder med byens borgere, hvor minderne blev vendt og tidens udfordringer blev drøftet. Han rejste også rundt i Nordjylland og øste ved foredrag erfaringer ud fra et langt liv i politik.

Vores tanker går i denne stund særligt til Peder Ivar Nielsens hustru, Edith, for tabet af en kærlig ægtemand og livsledsager, og til børn og børnebørn.

Æret være Peder Ivar Nielsens minde.

Otto Bjerre og Kurt Kristensen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu