Arkivfoto: Bo Lehm
Mennesker

Klumme: Måger om mågekannibalisme: - Det er Barbara Bertelsens skyld

Lau Aaen skriver satiriske og fiktive klummer med perspektiv fra Nordjylland

10. august 2022 kl. 18:15

Mågerne på Aalborgs havnefront er ikke i tvivl. Det er Barbara Bertelsens skyld.

Vingespidserne peges i en retning og kun en. Departementschefen i statsministeriet hverken kan eller bør løbe fra sit ansvar, lyder det nu fra flere måger langs de nordjyske kyster og havneområder.

Siden lukningen af de danske minkfarme har særligt mågekolonierne ved Limfjorden desperat manglet den nemme føde, de plejede at finde på farmene, og nu er mågerne begyndt at spise hinanden. Der er gået mågekannibalisme i den, ifølge Dansk Ornitologisk Forening.

Udviklingen bekræftes af flere af hinanden uafhængige måger på havnefronten i Aalborg.

- Der er én bad guy i det her, og det er Barbara Bertelsen, siger en større sølvmåge i færd med at spise en anden og noget mindre måge.

- Vi er tvunget ud i kannibalisme og æggerov. Jeg fatter ikke, hvordan hun kan sove om natten, forsætter sølvmågen, som anerkender at der rent teoretisk er andre muligheder end at spise hinanden og hinandens æg, men anfører at det ville kræve en uselvisk og selvstændig initiativtagen, man ikke med rimelighed kan forvente af måger.

Tidligere var minkfoder og affald fra minkfarme let føde for især sølvmåger, men med nedlæggelsen af minkerhvervet er det en saga blot. Og det vækker harme blandt mågerne på havnefronten, som fremhæver Bertelsens helt afgørende rolle i forløbet.

- Der er jo også hele hjemmelsspørgsmålet. Det kommer jo oveni, understreger sølvmågen, mens den færdiggør sit måltid.

- Man nedlægger en af dansk eksports grundpiller, dansk landbrugs stolthed. Man producerede verdens bedste skind i Danmark, noget vi også som måger var stolte af, helt uagtet den nemme adgang til føde.

En hættemåge, der ønsker at være anonym, er enig. Ingen af dem vil på stående fod afvise erstatningssager.

Begge måger medgiver, at der givetvis var parlamentarisk opbakning, at der var hjemmel til langt de fleste aflivninger, at lovgrundlaget blev tilvejebragt hurtigt, at regeringen selv gjorde opmærksom på fejlen, at myndighederne ikke aflivede mink i zone 3, at minkavlerne og minkavlerforeningen selv søgte tempobonus, at flere minkavlere svindlede med prøver, at andre lande har forbudt minkavl, at en minister er trådt tilbage, og at hele hjemmelsdiskussionen nok er mindre relevant for nordjyske måger, da hovedparten af landsdelen var dækket ind under allerede hjemlede aflivningszoner.

- Men alligevel, ik’? Det er princippet i det, lyder det fra hættemågen, der “egentlig også gerne vil se de slettede sms’er”.

- Og lige nu sidder Barbara Bertelsen sikkert på en af de fine københavnske saloner i sin fine bogklub med Rune Lykkeberg, Jes Stein og Bo Lidegaard, mens vi spiser hinanden. Helt ærligt.

Privatfoto

Lau Aaen (f. 1982) skriver satiriske og fiktive klummer med perspektiv og et skarpt blik for den omkringliggende verden.

Annonceret indhold

Nyeste