Mennesker

Her bliver eleverne taget alvorligt og hjulpet videre i livet

03. juli 2022 kl. 14:55

FGU står der på et skilt, der viser hen til bygningen, der tidligere i en årrække rummede produktionsskolen i Lunderbjerg vest for Dronninglund. PGU står for Forberedende Grunduddannelse og er for unge mellem 15 og 25 år, der ikke har taget, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i arbejde.

- Vi startede i 2019 og kører for fuld kraft. Ikke så mange kender os endnu, selv om vi forsøger at gøre os mere synlige. Vi var således med, da Dronninglund Handel arrangerede Open by Night, både for at give eleverne opgaver og oplevelser og for at blive mere kendt, fortæller skolens leder, Leif Bach.

Skolen har til huse i den tidligere produktionsskole og i nyindrettede lokaler på Gutenbergvej midt i Dronninglund.

FGU består af de tre spor: Almen grunduddannelse (agu) produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu).

Fie er klar til at komme videre

Blandt de nuværende elever er Fie på 21 år. Hun har gået på FGU i to år.

- Jeg startede på gymnasiet, men det blev for stressende, for jeg opdagede, at jeg ikke havde niveauet til det, fortæller hun.

- Min daværende kæreste gik på FGU, og derfor vidste jeg, at jeg her kunne hæve mit niveau og lære at håndtere min ordblindhed. Min drøm er at blive veterinærsygeplejerske. Jeg ved, at mange starter her for at få en puster og finde ud af, hvad de vil bagefter. Det vidste jeg allerede, da jeg kom, fortæller hun.

Fie har fået styr på, hvad hun vil, men det er der mange unge, der ikke har, når de starter på skolen.

- Hvis de unge ikke ved, hvad de vil, har vi to muligheder. Vi har en basis linje, hvor de bliver socialiseret og kommer lidt ind og mærker skole og forhåbentlig finder ud af, hvilken vej de skal. Ved siden af det har vi et introforløb, hvor man i 13 uger prøver nogle ting af for at blive klogere på, hvad man vil, siger Leif Bach.

Eleverne kommer fra hele Brønderslev Kommune og nogle endda fra Aalborg og Frederikshavn.

- Vi har en bus, der kører for os hver dag, fordi det er vigtigt, at eleverne kommer frem. Mødestabiliteten er vigtig. Hvis vi ikke satte en bus ind, ville vi miste en del elever fra Brønderslev. Skulle de tage den offentlige transport, ville de få en dag på op til 10 timer. Og det holder ikke, siger Leif Bach.

Eleverne føler sig set

- Vi hører ofte eleverne sige, at de for første gang oplever, at de bliver taget alvorligt, når de kommer her. De har nogle udfordringer, men dem løser vi sammen. Vi har mere tid at gøre godt med her, og det er meget afgørende. Kombinationen med værksted og undervisning er uhyre vigtig. De kommer fra folkeskolen, der er temmelig boglig. Det er der nogle, der ikke rigtigt kan klare. De kan f.eks. ikke se meningen med matematik, men når man så tager matematikken med ned i værkstederne og ser det sammen med det, man står og laver, så går det op for mange, at det faktisk er anvendeligt, fortæller Leif Bach.

Mange er ordblinde

Det gælder også Maria på 18 år. Hun har gået på FGU i et år og er nu klar til at komme videre.

- Jeg går her, fordi jeg ikke fik de karakterer i 10. klasse, som jeg skulle have for at komme videre, fortæller hun.

- Jeg vil gerne på HF efter sommerferien og senere læse til pædagog. Jeg skal bare have nogle lidt højere karakterer. Jeg har lige være til prøve, og det gik fint, så det er godt, jeg kom på FGU, siger Marie. Den samme tilfredshed med skolen giver også Fie udtryk for.

- Jeg er blevet fagligt dygtigere, og så har jeg også udviklet mig. Da jeg kom her, var jeg ikke typen, der sagde ret meget. Nu er jeg den, råber højest. Jeg er meget mere åben og har fået mange venner. Det betyder også, at jeg lærer meget mere, fordi der er nogle at arbejde sammen med, fastslår hun.

Ordblindhed kompenseres

- Mange af vore elever er ordblinde, og det skal vi naturligvis gøre noget ved, siger lærer Trine Gude Rosa.

- Nu kalder jeg mig ikke ordblindelærer, men lærer i LST (læse- og skriveteknologi). Jeg plejer at sige, at det er lidt lige som at bruge briller. Er man dårlig til at se, skal man bruge briller. På samme måde er det med ordblindhed. Man kan godt træne det og blive bedre til at læse og skrive, men jeg underviser dem først og fremmest i at bruge de mange hjælpemidler, der findes. Når de kan bruge dem, kan de også dygtiggøre sig og komme videre. Unge mennesker er jo ret godt kørende med IT i forvejen, så når de først får lært at bruge AppWriter, der er det program, vi bruger, er de nået langt. Programmet lægger vi på deres mobiltelefoner, og så kan de scanne det, de skal læse, hvorefter telefonen læser det op. Det gælder alt. Tekster, opgaver, E-boks eller hvad de nu har brug for. Den læser alt for dem. Det gælder også de lidt svære og tunge tekster. Før lod de bare være med at læse dem, men med det nye program, kan de læse alt. Vi hjælper dem altså med at kompensere for deres ordblindhed, og der kan kompenseres overalt. Når de går i biografen, sidder der ofte en lille QR-kode. Hvis man scanner den, kan man få oplæst alle undertekster på filmen på sit headset. Det gælder jo om, at de skal føle, de er som alle andre, understreger Trine Gude Rosa.

25 har netop været til prøve

- Flere af vore elever har udfordringer, men heldigvis er der mange ting, der faktisk lykkes her. Det får vi bl.a. testet af, når vi kommer til prøvedelen. 25 elever har netop været til prøve og klaret sig fornemt. Det er første skridt på vejen til at komme i uddannelse eller job. Vi er klar over, at mange har haft masser at slås med på vejen, så når det endelig lykkes, er det en stor sejr. Dem har vi heldigvis mange af, slutter skoleleder Leif Bach.

Nyeste