Bjarno Hvid fra Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund gjorde rede for, hvad han havde fundet frem til af historie om familiens rødder i Dronninglund.
Mennesker

Besøgende fra USA: Opsøger familiemedlems hjemstavn

15. oktober 2022 kl. 08:06

I 1855 udvandrede Christine Christensdatter til staten Utah i USA. Hun boede på det tidspunkt på en gård i Milholt øst for Dronninglund. Forleden vendte hendes tiptipoldebarn Mathew Jensen med sin familie tilbage til Dronninglund for at opsøge den egn, hun var udvandret fra. 11 medlemmer af familien, der alle er mormoner, mødte op på Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund, hvor Bjarno Hvid stod klar til at modtage dem. På forhånd havde man i arkivet haft et stort arbejde med at finde historien bag Christine og grunden til, at hun udvandrede.

- Det var ikke så ligetil, men vi ved fra en folketælling i 1840, at hendes forældre var Christen Andersen og Ane Kathrine Pedersen, fortæller Bjarno Hvid og fortsætter:

- Vi kunne hurtigt lokalisere familien til Ørsø, hvor de boede som lejere eller indsiddere. Christen var snedker, og familien havde på det tidspunkt fem børn, hvoraf Mathews tiptipoldemor Christine var et af dem. Hun blev født 25. december 1833 og må således have gået i den gamle prinsesseskole i Ørsø, som blev bygget i 1719 og eksisterede indtil 1848, fortæller han.

Mormoner drikker hverken kaffe eller te, så Arkivet måtte i hast finde vand og sodavand frem til de amerikanske gæster.

Ifølge folketællingen fra 1850 havde Christen Andersen i 1842 købt en lod på Milholts Mark i Ørsø Fjerding med matrikelnummer 98d.

- Den eksisterer ikke længere, men ved hjælp af et gammelt luftfoto fandt jeg frem til, at der faktisk lå en 4-længet gård på marken, hvor der i dag dyrkes majs. Jeg fandt også frem til, at Christen Andersen i 1842 havde købt jorden for 200 rigsbankdalere, og at han som tømrer og snedker selv byggede huset, der nok har været i bindingsværk, oplyser Bjarno Hvid.

Lynet slog pludselig ned

Christen Andersen og Ane Cathrine solgte i 1854 stedet igen for 1.000 rigsbankdalere. Det gjorde de, fordi mormonerne kom og prædikede om den sande kristendom med profeternes genkomst og det hellige tempel, som var blevet flyttet til Utah. Mange blev grebet af troen og det fællesskab med frelse og håb, som missionærerne fortalte om. Således også Christen og Ane Cathrine og med dem mange andre på egnen.

- De blev døbt ved hel neddykning i efteråret 1853. Christine blev dog først døbt 12. februar 1854, og da var der to tommer tyk is på vandet, så de måtte slå isen i stykker, inden hun kunne døbes. Efter dåben solgte de alt de ejede og begav sig med børnene ud på den meget farefulde rejse til det forjættede land. Man kan måske nok mene, at Christen Andersen som 60-årig var lige lovlig gammel, men han fulgte sin tro.

Familien Andrew Jensens medlemmer var meget interesseret i at se billeder og høre historien om Christine Christensdatter.

En farefuld rejse

Fra kilder ved vi, at rejsen fra Frederikshavn til Hull i England blev en frygtelig oplevelse. Tre gange forsøgte de at komme over Nordsøen, men stormvejr tvang dem to gange i land igen. Den tredje gang lykkedes det.

- Dengang var der ingen jernbane over prærien, så man rejste syd om USA og op ad Mississippi til Saint Louis. Her lå der en slags opsamlingsplads for mormoner. Christen Andersen og Ane Cathrine blev ramt af kolera og døde. De blev begravet ved St. Louis langt fra Templet i Utah. Christine måtte blive i området og tjene penge til rejsen over prærien. Derfor gik der et år, og i den periode mødte hun sin senere mand Anders Jørgen Mortensen. De blev gift og fik vist 11 børn, mener Bjarno Hvid.

Der blev udvekslet mange historier og anekdoter, da den amerikanske familie besøgte Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund.

Turen til fods over prærien

Christines beretning om turen over prærien, hvor de med kærrer måtte skubbe og trække deres habengut, er en utrolig fortælling. En næsten umenneskelig tur med indianere, bisonokser, kulde og sult, men de overlevede, og hun kom til at bo sydvest for Salt Lake City i et landbrugsområde.

- I dag er familien spredt, og de 11 besøgende familiemedlemmer kommer fra flere stater i USA. De er meget rejsevante, fordi mormonerne har pligt til at missionere. Således har den 22-årige Anne Jensen, der er med i Danmark, som 18-årig været i Washington for at missionere i 18 måneder. Flere af de voksne har været i Europa og en enkelt endda i Sydkorea. Familien Mathew Jensen er den anden familie fra USA, vi har haft besøg af i år. De er mormoner og drikker af den grund ikke kaffe og te. Vi måtte derfor servere vand til den hjemmelavede æblekage, som de i øvrigt nød, slutter Bjarno Hvid.

Annonceret indhold

Nyeste