Hals Fjernvarme AmbA holder foreløbigt varmepriserne i ro. Foto: Allan Mortensen
Livet her

Varmepriserne i Hals holdes i ro

13. maj 2022 kl. 08:00

Fjernvarmeforbrugerne i Hals behøver ikke frygte for tårnhøje varmeregninger, som det ellers er tilfældet mange andre steder i landet.

Det var et af budskaberne ved generalforsamlingen på Restaurant Havkatten forleden. 32 stemmeberettigede havde indfundet sig, og de kunne blandt andet høre formand Henrik Jensen slå fast, at bestyrelsen er tilfreds med resultatet for 2021.

- Vi forventer, at vi med vores sammensætning af brændsler kan fastholde MWh-prisen for det kommende år med uændrede 420 kr. plus moms per MWh. Det samme gælder for abonnementsbidraget på 750 kr. per år samt for det faste bidrag på 16 kr. per kvadratmeter bolig og erhverv, lød det fra Henrik Jensen.

Han kunne ligeledes konstatere, at varmeproduktionen er foregået med flis- og halmkedlerne suppleret med overskudsvarme fra metalsmelteriet.

- Leverancen af brændsel har været problemfri. Der har hverken været mangel på halm eller flis, fortalte formanden, som også hæftede sig ved en ny bekendtgørelse om biomasse. Det betyder blandt andet, at værket er forpligtiget til at modtage bæredygtig og klimavenlig flis.

- Al den flis vi modtager, skal være sporbar helt tilbage til de skovparceller, hvor flisen kommer fra, bemærkede Henrik Jensen.

I øvrigt er projektet med at tilkoble forbrugernes målere til online dataforsendelse afsluttet. Dermed modtager værket nu måleraflæsninger og fejlkoder hver time. Det har ifølge formanden allerede givet sig udslag i registreringen af flere utætheder på både gulvvarmesystemer og varmtvandsbeholdere.

Ved udgangen af 2021 havde Hals Fjernvarme AmbA. i alt 1.358 varmeforbrugere. Det er en tilgang på 15 forbrugere. I alt blev der produceret varme svarende til 28.945 MWh. Værket kom ud af 2021 med et driftsresultat på 408.687 kr. Egenkapitalen androg 979.929 kr.

Der var genvalg til Henrik Jensen, John Bjeldbak og Ulrik Houmøller. Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Henrik Jensen som formand og Ivan Lentz Andersen som næstformand. Ulrik Houmøller, John Bjeldbak og Henrik Knudsen Jensen er menige medlemmer af bestyrelsen.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu