Det er nu, at man kan få indflydelse på børnenes skolehverdag ved at stille op til valget til skolebestyrelserne. Arkivfoto: Hans Ravn
Livet her

Snart er det tid til skolebestyrelsesvalg 2022

21. maj 2022 kl. 14:00

lokalmedier@dnmh.dk

Hvor i kommunens skolebudget skal der spares? Hvor ofte bør der holdes skole-hjemsamtaler? Hvordan og hvor meget må eleverne bruge mobiltelefoner i skoletiden? Hvis sådanne diskussioner er vigtige for dig, er det nu, du får mulighed for at tage aktivt del i dem. I dette forår er der nemlig valg til skolebestyrelserne i kommunens fire skoledistrikter.

Det oplyser Peter Stecher og Pernille Dahl, der begge er medlemmer af skolebestyrelsen i Brønderslev Distrikt Syd.

De peger på, at skolerne i Brønderslev i 2016 lagt sammen i skoledistrikter. For skolebestyrelserne betød det, at de gamle skolebestyrelser blev lagt sammen til én samlet bestyrelse for hele distriktet. Ifølge Distrikt Syds formand Peter Stecher, som har siddet i begge de to former for bestyrelser, har det betydet, at man i bestyrelserne har mere direkte indflydelse på de store beslutninger i kommunen fx vedr. økonomi, da man er en del af en større enhed.

- Vi oplever, at kommunikationen med både forvaltning og politikere fungerer godt, og at der er stor lydhørhed i børne- og skoleudvalget. Så ved at sidde med i distriktsbestyrelsen kan man virkelig få indflydelse på udviklingen i Brønderslev Kommunes skolevæsen, mener han.

Til gengæld er bestyrelsesarbejdet ifølge bestyrelsesmedlem Pernille Dahl rykket en lille smule væk fra den lokale skol.

- Vi diskuterer ikke længere placering af køleskabe på den lokale skole.

Lokaltilknytningen sikres dog ved en tæt kommunikation med den lokale ledelse på den skole, man er valgt for og har børn på. Fx er bestyrelsesmedlemmer også altid sikret en stol til ansættelsessamtaler, når der skal ansættes pædagogisk personale.

Ifølge både Peter Stecher og Pernille Dahl er skolebestyrelsesarbejde en rigtig god måde at komme ”ind i maskinrummet” på skolerne på.

- Selvom bestyrelsen naturligvis ikke blander sig i den daglige drift, kan man få stor indflydelse i dialog med skolens ledelse og de ansatte, mener Peter Stecher, og Pernille Dahl tilføjer, at man får indsigt i, at det er mere komplekst end som så at drive skole i dag.

- Det er interessant at få indblik i, hvor mange forskellige perspektiver, der er på skolen - perspektiver man ikke nødvendigvis tænker på som menig forælder.

Både Peter Stecher og Pernille Dahl har siddet i bestyrelsen i flere perioder og begge vurderer nu, at det er tid til friske kræfter. I den tid, de har siddet der har det fx været ordblindhed, elev-pc’er, tosprogede og skoledistrikter, der har fyldt som nogle af de store overskrifter. I Skoledistrikt Syd skal der nu findes seks nye forældre til de i alt 10 forældreposter, som repræsenterer henholdsvis Søndergade, Skolegade og Øster Brønderslev Centralskole samt specialområdet.

Peter Stecher oplyser, at det som til så meget andet frivilligt arbejde kan være svært at finde kandidater. Han synes dog også, at opgaven er så vigtig, at der må sidde en flok forældre, der har lyst til at engagere sig i skolerne. Bestyrelsen i Distrikt Syd holder møde ca. en gang om måneden, så det må ikke være det, der afholder forældre fra at stille op.

- Møderne er hyggelige, og der diskuteres ivrigt, så man går altid opløftet fra et bestyrelsesmøde, oplever han.

Hvis man har lyst til at høre mere – eller til at stille op til valget, skal man kontakte enten et bestyrelsesmedlem på ens barns skole eller kontakte skolens ledelse.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu