Skal der fortsat være jagt i Brønderslevs kommunale skove? Det har politikerne netop skullet tage stilling til. Arkivfoto: Bo Lehm
Livet her

Skal jagten stoppes i Brønderslevs kommunale skove? Her er politikernes beslutning

Politikerne skulle tage stilling i tvivlsspørgsmål om jagt

29. august 2022 kl. 06:00

BRØNDERSLEV: Skal det fortsat være muligt at drive jagt i Brønderslevs kommunale skove?

Sådan lød det spørgsmål, som de lokale politikere netop har skullet tage en helt principiel beslutning omkring.

Brønderslev kommune udlejer i dag jagt i to af kommunes skove - det er Hulknøse Plantage og Søheden Plantage. Aftalerne i de to skove, der tilsammen udgør 42 hektar, udløber her i 2022.

De nuværende aftaler er midlertidige aftaler, som er blevet forlænget med et år ad gangen. Det skyldes, at der har været tvivl om, hvorvidt man fortsat ønsker mulighed for jagt i de kommunale skove.

Faktisk er forvaltningen i den forbindelse blevet opmærksom på, at det siden 2014 ikke har været helt tydeligt, hvordan man rent politisk forholder sig til jagt i Brønderslevs kommunale skove.

Politisk ja til jagt

Det er medlemmerne af teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, der netop haft til opgave at tage stilling til spørgsmålet om jagt på kommunal grund.

Fra forvaltningen har vurderingen været, at "jagt er en naturlig del af skovdriften", og den holdning havde politikerne i teknik- og miljøudvalget også. Så dermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Det har hidtil været gratis for jagtforeningerne at have jagten i Brønderslev Kommune, og sådan er det også i mange andre kommuner. Men der findes også eksempler på kommuner, der opkræver mellem 35 kroner og 400 kroner pr. hektar i jagtleje af foreningerne.

Politikerne i Brønderslev besluttede i den forbindelse, at det fortsat skal være gratis for jagtforeningerne at have jagten.

Til gengæld stiller man en række krav. Blandt andet skal jagtforeningerne invitere nyjægere med på deres jagter - og desuden kan der stilles krav om at bekæmpe invasive arter som eksempelvis mårhund. Et andet eksempel på kravene er, at man en gang årligt skal lave en formidlingsdag, hvor jagtforeningerne inviterer skoleklasser til at se, hvordan man brækker et dyr - og samtidig fortæller lidt om, hvorfor man driver jagt.

Om baggrunden for den politiske holdning siger formanden for teknik- og miljøudvalget sådan her:

- Jagt er jo for så vidt en naturlig del af det at drive og vedligeholde en skov. Og der er jo også ind i mellem et behov for at regulere noget vildt - både klovbærende vildt, men også fuglevildt og invasive arter. Og i den forbindelse giver det bare mening, at vi tænker de jagtforeninger ind, som vi nu har i vores kommune, siger Peter Stecher (K).

Dermed kan der altså snart indgås nye aftaler omkring jagt på de kommunale arealer.

Denne gang bliver aftalerne fem-årige, og efter planen skal kontrakterne træde i kraft fra 1. oktober.

Annonceret indhold

Nyeste