Christian Nymann og August Breddam Holmberg er her ved at gøre klar til at spille pistolskak. Foto: Jørgen Ingvardsen
Livet her

Pistolskak på skoleskemaet: Skal bruge børns trivsel

22. juni 2022 kl. 15:30

Med baggrund i den viden om hjernen, der viser, at de forbindelser, man ofte bruger, bliver stærkere, mens dem, man bruger sjældnere, bliver svagere, har de ældste elever i X-klasserne på Dronninglund Skole siden efteråret deltaget i et forløb kaldet ’Hjernen på Skemaet’.

Man kan sammenligne det med at trampe en ny sti i naturen. Der er mos, græs og andre planter. Efter første gang, man går der, kan man ikke se et spor. Måske heller ikke efter tredje og fjerde gang, men har man gået den 50 eller 100 gange, er stien så tydelig, at man kan finde den igen og bruge den. Sådan er det også med hjernen. Man kan sagtens lave nye stier og bruge dem, viser forskningen.

Eleverne blev grundigt instrueret i de forskellige spil af deres lærere. Foto: Jørgen Ingvardsen

Forløbet er tilrettelagt af Dansk Skoleskak, og målet er at forsøge at øge elevernes trivsel og styrke deres mentale bevidsthed og sundhed. Det sker gennem en række hjernelæringsforsøg med små spil og læringsforløb. Ved hjælp af bræt og brikker arbejder man ud fra materialet blandt andet med selvregulering, selvfølelse, samarbejde og koncentration. Det er alt sammen tilpasset elever med særlige behov. Forrige mandag var eleverne samlet i hallens cafeteria, hvor de parvis blev udstyret med et skakbræt. Ikke for at spille skak, men for at lave en række spil med brættet og brikkerne som udgangspunkt.

Det krævede stor koncentration at gennemføre de mange spil. Gennem de forskellige spil udviklede eleverne nye stier i hjernen. Foto: Jørgen Ingvardsen

De skulle således spille pistolskak, hvor de skulle anbringe deres brikker på brættet. Når læreren så f.eks. sagde B 7, skulle de fjerne den brik, der stod der. Hvis der altså var en brik på det felt. Det kræver stor koncentration og opmærksomhed, og der var netop det, man ville træne på den sjove måde gennem spil. Eleverne dystede også i Bondeskak, Sultne Heste og mange flere underholdende og lærerige spil med det formål at skabe nye stier i hjernen.

Annonceret indhold

Nyeste