Formanden for Hjallerup Idrætsforening, Claus Kongsgaard, peger her på det område, der nu forvandles til et multisportsanlæg.
Livet her

Nyt multisportsanlæg tages i brug til foråret

03. december 2022 kl. 16:01

I flere år har Hjallerup Idrætsforening arbejdet på at etablere et nyt multisportsanlæg på et areal vest for Idrætscentret, hvor der hidtil har været tennisbaner, håndbold- og strandboldsbaner. Det hele er nu faldet på plads, og arbejdet er allerede påbegyndt. Man forventer at kunne tage det nye anlæg i brug i foråret 2023.

- Anlægget er til brug for foreningens medlemmer, men også, og det er vigtigt, for byens borgere i alle aldersklasser, når anlægget ikke benyttes af Hjallerup Idrætsforening, fortæller formanden for Hjallerup Idrætsforening, Claus Kongsgaard.

Anlægget kommer til at bestå af to håndboldbaner på græs, en multibane på kunstgræs og tre pannabaner på kunstgræs. Pannabanerne skal bruges til en ny form for fodbold, hvor der spilles én mod én på en lille ottekantet bane med bander.

- Vi håber, det nye anlæg kan motivere flere til at dyrke idræt i regi af Hjallerup Idrætsforening, påpeger formanden.

Historien bag anlægget

Ideen til multisportsanlægget blev støbt af den tidligere hovedbestyrelse i Hjallerup Idrætsforening med daværende formand Carsten Neve Jensen og næstformand Peter Kroge i spidsen. Det har dog taget flere år at opnå de nødvendige tilsagn om økonomisk støtte til projektet.

Det nye multisportsanlæg rummer både håndboldbaner, pannabaner og multibane.

- Der har vi nu, og vi kan igangsætte projektet. Vi har valgt et projektforslag fra Tress Sport og Leg, der vil føre os gennem projektet, hvor vi i videst muligt omfang vil anvende lokale virksomheder ved realisering af projektet, fortæller Claus Kongsgaard.

Mange har støttet projektet økonomisk

Multisportsanlægget har bl.a. fået økonomisk støtte fra DIF og DGI's foreningspulje, der støtter lokale projekter i idrætsforeninger, og som årligt uddeler ca. 44 mio. kroner til projekter i idrætsforeninger. Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Folketinget har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. Projektet er desuden støttet af Brønderslev Kommune, Forsikringsselskabet Vendsyssel, Hjallerup Samvirke, Spar Nord Hjallerup, Nordjyske Bank og Spar Nord Fonden.

- Vi er dybt taknemlig for støtten, der er altafgørende for, at vi nu kan etablere multisportsanlægget, slutter Claus Kongsgaard.

Annonceret indhold

Nyeste