- Jeg tror på, at der kommer et lovkrav, så vi kan lige så godt gå i gang med at finde ud af, hvordan vi gør det her bedste muligt - også for at beskytte vores fælles miljø og grundvand, siger Peter Stecher.   Arkivfoto: Martél Andersen
Livet her

Mere ukrudt i bybilledet: Kommunen vil droppe Roundup

08. december 2021 kl. 15:34

BRØNDERSLEV: Teknik- og miljøforvaltningen vil udfase brugen af Roundup, og den øvelser koster ekstra mandetimer, indkøb af en ny specialmaskine - og mere synligt ukrudt.

Ukrudt på fortove og pladser får ofte utilfredse borgere til tasterne, men det får ikke formand for Teknik- og miljøudvalget, Peter Stecher (K), til at slå bak:

- Forandring skaber nogle gange modstand. Men man skal også huske på, at det er private de lodsejeres opgave at renholde langt de fleste fortove. Blandt andet i vores villakvarterer - det er ikke en kommunal opgave. Så ser man et fortov med meget ukrudt, er det ikke sikkert, at det er kommunens skyld.

- Vi skal finde nogle løsninger, der virker - og måske virker de ikke helt så godt som sprøjtemidler.

Ved at udfase brugen af kemiske ukrudtsmidler, må borgerne ifølge forvaltningen acceptere, at der vil være mere synligt ukrudt i gadebilledet.

- Der er jo ingen tvivl om, at der især på fortove og befæstede arealer er brug for ukrudtsbekæmpelse, og vi skal undgå at smide for meget Roundup. Jeg tror på, at der kommer et lovkrav, så vi kan lige så godt gå i gang med at finde ud af, hvordan vi gør det her bedste muligt - også for at beskytte vores fælles miljø og grundvand, siger Peter Stecher.

Politikerne i Teknik- og miljøudvalget nikkede da også ok til, at forvaltningen arbejder videre med planerne om at udfase Roundup. Dog skal bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo fortsat foregå med kemiske midler,

Damp og ukrudtsbørste

Forvaltningen har igennem sæson 2021 afprøvet forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger. Metoder som No Weed, kogende vand, damp samt ukrudtsbørste er afprøvet.

No Weed, kogende vand og damp, stresser ukrudtet, men de kræver alle efterbehandling efter fire-seks uger og fire-fem gange årligt. Ukrudtsbørsten fjerner ukrudtet med det samme - men den metode kræver også efterbehandling fire-seks uger efter.

Bedste løsning er ...

Forvaltningen er kommet frem til, at en kombination med damp og ukrudtsbørste og feje-sugemaskine har den bedste effekt, da den fjerner synligt ukrudt samtidig med at den suger det op, så der er rent.

Maskinen skal minimum køre fra 1. april til 1. november mod i dag, hvor Vej og Park kører med sprøjtemaskinen på kommunale arealer en gang om foråret og en gang om efteråret. Og hermed skal der bruges flere mandetimer.

Forvaltningen vurderer, at der skal investeres cirka én mio. kroner i en ny maskine, og hertil kommer, at der bliver behov for cirka 0,3 årsværk mere end med den nuværende løsning.

Det Grønne Råd anbefaler også, at forvaltningen arbejder videre med at udfase roundup, men rådet gør samtidig opmærksom på, at der med de alternative løsninger kan være negativ indvirkning på miljøet – for eksempel mikroplast og brug af brændstof til maskinen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu