Ved Dronninglund Sparekasses fusion med Vendsyssel Sparekasse er der oprettet en fond på 120 mio kroner. Foto: Jørgen Ingvardsen
Livet her

Fond klar til at uddele de første penge til marts

Sparekassen Vendsyssel Dronninglund Fonden er nu etableret med en startkapital på 120 millioner

07. november 2019 kl. 07:30

DRONNINGLUND: Ved Dronninglund Sparekasses fusion med Sparekassen Vendsyssel blev der stiftet en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund. Kapitalen udgør ved fondens stiftelse 120 millioner kroner. I perioden 2020 – 2024 vil den blive nedbragt til 100 millioner ved uddeling af 4 millioner plus afkastet af kapitalen hvert af de fem år.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Dronninglund Sparekasses virkeområde. Det vil især være Dronninglund og nærmeste omegn, fondens virke vil være koncentreret om. Sparekassen har ganske vist siden 1994 haft et filialnet i Vendsyssel, men i de første 120 år virkede den alene i Dronninglund. Ansøgninger fra filialernes områder vil dog også kunne komme i betragtning.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til ansøgninger fra områder, der i forvejen er omfattet af Sparekassen Vendsyssels fonde, andre betydende fonde eller større arrangementer, der understøtter det pågældende område. Dog indgås gerne et samarbejde med andre fonde om større projekter.

Som eksempler på fondens virkeområde kan nævnes kultur i bred forstand som foredrag, kunst, musik og litteratur. Desuden vil fonden støtte foreninger, projekter inden for bæredygtighed, klima og miljø, pædagogiske og/eller sociale formål samt byforskønnelse, lokalhistorie og lokalsamfund.

Det oplyses også, at der ikke gives støtte til rent kommercielle formål, og fonden yder kun undtagelsesvis støtte til enkeltpersoner.

Som hovedregel ydes kun støtte til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller formål. Det vil være undtagelsen, at der ydes driftsstøtte til igangværende formål. Dog kan der i 2020 og 2021 ydes støtte til igangværende eller afsluttede projekter og formål betinget af, at disse er igangsat maximalt to år før ansøgningstidspunktet. Endvidere vil det være undtagelsen, at der ydes støtte til rejseformål.

Bestyrelsen består af ni medlemmer, og den blev endeligt nedsat på det sidste repræsentantskabsmøde i Dronninglund Sparekasse. Asbjørn Hansen er formand, mens Villy Sørensen er næstformand.

Fonden holder normalt møde i marts, juni, september og december, hvor der tages stilling til ansøgninger. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. i måneden før for at blive behandlet. Første uddeling sker i marts 2020.

Beskrivelse, retningslinjer og frister vil snarest kunne ses på Sparekassen Vendsyssels hjemmeside.

Annonceret indhold

Nyeste