Hildo Rasmussen (A) og Peter Stecher (C) ser positivt på mulighederne for at udvikle havnen i Asaa. Foto: Jørgen Ingvardsen
Livet her

Er det overhovedet muligt at udvikle Asaa Havn?

HAVNEPLANER: På et netop afholdt møde med Kystdirektoratet har man drøftet udviklingsmuligheder for havneområdet i Asaa

22. oktober 2021 kl. 09:00

Der har i gennem mange år været arbejdet med udviklingsplaner for Asaa Havn, men planerne er hver gang blevet stoppet under henvisning til strandbeskyttelseslinjen. I 2017 ansøgte kommunen Kystdirektoratet om ophævelse af den. Kystdirektoratet afslog dog ansøgningen i 2019. Nu har man imidlertid haft et møde Kystdirektoratet for at finde nye muligheder. Grundet Corona har det først været muligt at holde mødet nu.

I mødet deltog formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher og Hildo Rasmussen, samt formandskabet for Asaa Havn, Thomas Nymann og Hans Chr. Holst. Desuden deltog repræsentanter fra forvaltningen og Kystdirektoratet.

På mødet redegjorde Kystdirektoratet for baggrunden for afslaget. Den primære begrundelse er, at Asaa Havn ikke ligger i tæt tilknytning til byen, men et stykke væk.

På mødet blev mulighederne for udvikling af havnen drøftet, da det er et stort ønske, at tiltrække flere turister til byen og havnen og udvikle havnen, så den i endnu højere grad kan anvendes rekreativt samt til turisme og overnatning.

Med den gældende lovgivning er det ikke muligt at bygge boliger eller sommerhuse på havnen, men der er mulighed for at lave klubhuse, opbevaringsskure, omklædningsfaciliteter og anlæg til brug for foreninger og klubber med tilknytning til havet og kysten. Der kan etableres sheltere, bålhytter, madpakkehytter og bålpladser til brug for daginstitutioner, folkeskoler og lignende.

Overflødige bygninger på havnen kan bruges til tiltag, der understøtter turismen og foreningerne på havnen.

- Jeg mener, vi bør udvide havnebegrebet, siger Peter Stecher.

- I øjeblikket er det kun en lille del af området, der er lavet lokalplan for, og den er fra 70-erne. Vi fik faktisk at vide, at det er muligt at bygge på havnen, hvis det er relateret til havnen. V skal ikke engang spørge Kystdirektoratet. Det er kommunen, der står for tilladelserne, oplyser Peter Stecher.

- Fiskerne var i sin tid slet ikke interesserede i at få fiskerihavnen med, føjer Hildo Rasmussen til.

- Fiskerne var ikke glade for, at der pludselig kom en masse lystbåde i havnen, og de ville ikke samarbejde dengang, husker Hildo Rasmussen og føjer til:

- Asaa er udpeget til fokusby i kommunen. Til formålet ligger der faktisk over 2 mio kroner, og nogle af dem kunne måske bruges på havnen, siger han.

Teknik- og Miljøudvalget drøfter på deres næste møde, hvordan der kan arbejdes videre med udvikling af havnen, herunder muligheden for udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

- Jeg mener, at vi allerede nu skal bede forvaltningen om at begynde at forberede en ny lokalplan for hele havnen, siger Peter Stecher.

- Det er jeg enig i, for det tager lang tid at udarbejde en lokalplan, så lad os endelig komme i gang, slutter Hildo Rasmussen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu