Som formand for Ældrerådet i Brønderslev har Inger Møller Nielsen i øjeblikket fokus på det kommunale budget for 2023. <i>Foto: Privat foto</i>
Livet her

Disse tiltag vil Ældrerådet indføre i Brønderslev

20. september 2022 kl. 07:26

BRØNDERSLEV: Det kommunale budget for 2023 er lige på trapperne og vil snart blive vedtaget. Det vedrører os alle og ikke mindst de ældre. Derfor er det også en sag, Ældrerådet følger tæt.

- Budgettet for Ældreomsorgsudvalget er som grundelement ikke beskåret, men i Ældrerådet er vi optaget af, at der altid bliver taget højde for den befolkningsmæssige udvikling blandt ældre borgere, fortæller formand for Ældrerådet, Inger Møller Nielsen.

- Vi ser med tilfredshed på, at der bliver taget en mere specificeret model i brug, så der budgetteres med, at +80-årige borgere generelt behøver mere hjælp end +70-årige borgere. Det kræver en større økonomi i den ende af skalaen, hvilket er vigtigt, man tager med i beregningerne. Vi kender ikke det endelige budget endnu, men Ældrerådet har givet høringssvar på, at vi ønsker bestyrelser på plejecentrene, mere velfærdsteknologi samt selvstyrende teams og kvalitetsteams på plejecentre indarbejdet i budgettet, oplyser hun.

Bestyrelser på plejecentre

- I Ældrerådet håber vi, at der fremover skal være bestyrelser på de kommunale plejecentre, fortsætter Inger Møller Nielsen.

- Det giver god mening, at der etableres bestyrelser, der har rødder i det lokale civilsamfund, og på den måde bliver en god støtte til både ledelse og lokalsamfund. I Ældrerådet følger vi også ventelister på plejecentre tæt. Vi mener, at når man er visiteret til en plejehjemsplads, så er det vigtigt, der er plads inden for kort tid. De kommunale plejecentre er fyldt op, men alligevel er der for nuværende kort ventetid på en plads, oplyser Inger Møller Nielsen, der hilser et nyt tiltag på plejecenterområdet meget velkommen.

- Flere plejecentre ansætter i disse dage unge mennesker, der søger fritidsjob og har lyst til at være en del af livet på et plejecenter. Her må de gerne servere en kop kaffe, læse højt, spille spil, alt efter, hvad den ældre borger kunne have af ønsker. Et fantastisk initiativ, som måske også kunne animere til, at unge søger ind på en velfærdsuddannelse, påpeger formanden.

Samarbejde med andre kommuner

Brønderslev Kommune har i øvrigt ansat en borgerrådgiver sammen med to andre kommuner. Ældrerådet har haft besøg af borgerrådgiver Jane Jakobsen for at høre, hvilke opgaver en borgerrådgiver kan tage sig af. 

- Det bliver godt at få sådan en uvildig rådgiver skubbet ind mellem borger og kommune. Det er ikke en klageinstans, men en reel rådgiver, slutter formanden for Ældrerådet i Brønderslev Kommune, Inger Møller Nielsen.

Mød Ældrerådet

Ældrerådet inviterer igen til træffedage, hvor interesserede kan møde repræsentanter fra Ældrerådet og stille spørgsmål om det at være ældre borger i Brønderslev Kommune. Det sker på Dronninglund Bibliotek 11. oktober og på Brønderslev Bibliotek 26. oktober. Begge dage klokken 14.00 til 16.00.

Annonceret indhold

Nyeste