Anni Schjønning er i bestyrelsen for Den Runde Pavillons Venner, som står for den daglige drift af Den Runde Pavillon i Brønderslev. I øjeblikket er pavillonen udlejet næsten hver eneste dag, hvilket bestyrelsen aldrig har oplevet før - og selvsagt er aldeles tilfredse med. Foto: Bente Poder
Livet her

- Det her, det er vildt og voldsomt

01. juni 2022 kl. 06:00

Den Runde Pavillon i Brønderslev er i øjeblikket booked til arrangementer stort set hver eneste dag, hvilket bestyrelsen aldrig har oplevet før. Pavillonen ligger midt i byens rhododendronpark, og er stedet, hvor foreninger, organisationer og virksomheder kan holde fester, koncerter og andre arrangementer.

- Det går utroligt godt i øjeblikket. Faktisk har vi aldrig nogensinde haft så mange bookinger, som vi har i øjeblikket. Det er vildt og voldsomt.

Det siger Anni Schjønning, der er kasserer i bestyrelsen for foreningen Den Runde Pavillons Venner og bl.a. sørger for, at der er styr på bookingerne.

Faktisk skal man helt hen til sommerferien før der for alvor er huller i bookingkalenderen og allerede nu er der god gang i bookingerne fra august og fremefter.

- Vi hører det samme andre steder - at rigtig mange gerne vil ud og være sammen med andre mennesker efter et par år med coronanedlukninger. Og vi er på et niveau, hvor vi faktisk ikke kan ønske os mere, siger Anni Schjønning.

Det er en broget skare, der benytter Den Runde Pavillon til arrangementer af alle slags. Her kan man opleve moderne og gammeldaws jazz, rockmusik, seniordans, foredrag, folkemusik, fugleskydning, gamle elevfester, havearrangementer, 1. maj fester, debatmøder ... og meget, meget andet. Og søgningen er så stor, at markedsføring ikke er nødvendig. I Brønderslev kender man pavillonen aldeles udmærket.

Fælles for brugerne er, at de er medlem af pavillonen, er en forening, organisation eller virksomhed og at overskuddet ikke går en privatpersoner - ligesom private fester ikke er en mulighed. Og at lejerne er indforstået med, at de rydder op efter sig.

- Det skal se ordentlig ud hver gang man lejer pavillonen. Hver gang. Og vi har ikke ressourcer til at skulle stå for oprydning og rengøring efter et arrangement - det står lejerne selv for, siger Anni Schjønning, som kun få gange har måtte ringe til en forening og fortælle, at oprydningen ikke er i orden.

- De får så at vide, at de har nogle få timer til at få det ordnet - alternativt ringer vi efter et rengøringsfirma, som lejeren kommer til at betale for, siger Anni Schjønning.

En masse gode mennesker

Den Runde Pavillon er ejet af Brønderslev Kommune, men bestyres i det daglige af foreningen Den Runde Pavillons Venner, som har en bestyrelse på syv personer samt en enkelt frivillig. Den blev opført i 1903 og totalrenoveret i 2007 - og det var i den forbindelse, at Brønderslev Kommune overdrog den daglige drift til en forening.

- Vi betaler ikke husleje, men står for det daglige liv i pavillonen og det fungerer rigtigt godt, siger Anni Schjønning om det frivillige arbejde hun bruger en times tid om dagen på. Hun er tidligere forsyningschef i Brønderslev Kommune, men gik på pension for ni år siden.

- Det er fantastisk at være engageret i pavillonens daglige liv. Man møder en masse gode mennesker og er med til rigtig mange spændende arrangementer ... det ville jeg ikke undvære, siger hun.

Og selv om der er daglig travlhed i pavillonen, er arbejdsmængden passende for bestyrelsen og den enlige frivillige.

- Vi kunne sagtens finde flere frivillige, hvis der var behov for det, men indtil videre går det fint, siger Anni Schjønning.

Økonomien i pavillonen er som bestyrelsen kunne ønske sig. Ingen udgifter til leje, konstante indtægter fra de daglige lejere samt flere velvillige fonde, virksomheder og enkeltpersoner, som gerne støtter, når der er behov for indkøb, renoveringer eller andet, der kræver en større udskrivning.

Annonceret indhold

Nyeste