Det sker

Her fandt de vikingeguld: Nu afsøges område igen

14. september 2022 kl. 13:01

Søndag 18. september har man igen mulighed for at følge med i arbejdet på at finde spor fra fortiden, når Vendsyssels historiske Museum og ’Klokkerholm - byen i landskabet’ holder detektorrally. Denne gang afsøges et helt nyt område ved Byrhøj. Tidligere blev der gjort et betydeligt guldfund, og det er spændende, om der også i år bliver gjort fund på markerne, når området igen gennemsøges af en flok udvalgte detektorfolk under ledelse af erfarne museumsfolk fra Hjørring.

Boplads med stor betydning

Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkerholm i midten af Vendsyssel. Fra år 500 e.Kr. og 400 år frem, førte alle veje i Vendsyssel til Klokkerholm eller helt præcist til handels-, værksteds- og magtcentret Stentinget på Jyske Ås. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre, at det kunne opretholde bebyggelsens status. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest, så områdets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel.

Udgravet i 1990

Området blev delvist udgravet i 1990, og her blev der gjort betydelige fund. Disse fund består hovedsageligt af vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund og det forsøger man altså at gøre søndag 18. september. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet bliver opmålt og gennemsøgt, hvorefter alle fund bliver registreret. Det er vigtigt at understrege, at kun de godkendte detektorførere må afsøge i fredningen Byrhøj og omliggende marker.

Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelserne de tidligere år. Det er blot andre felter, der skal afsøges. På denne måde, kan man registrere hyppigheden af fundene og opmåle, hvor de nøjagtigt er fundet.

Det er nu muligt at gå til Byrhøj, da der er etableret en P-plads lige uden for Klokkerholm, og en afmærket sti fører til pladsen. Her er der infotavler, så man kan læse mere om stedets unikke historie og de store fund, der blev gjort i forbindelse med udgravningerne.

Annonceret indhold

Nyeste