Knud Ravn Sørensen
Mennesker

Tidligere uddeler fejrer 100 års fødselsdag

15. maj 2023 kl. 17:00

Knud Ravn Sørensen får snart brev fra dronningen. Den 1. juni fylder han nemlig 100 år.

Knud Ravn Sørensen er født i Skovsgård, og efter endt skolegang som 14-årig arbejdede han som landbrugsmedhjælper i to år. Siden kom han tre år i lære i Attrup Brugsforening på hjemegnen, og det fjerde år af læretiden blev i Nørresundby i Brugsforeningen Fremtiden, hvor han i løbet af de næste ni år avancerede fra yngstemand til førstemand. 

Arbejdstiden var dengang 48 timer om ugen, men for at supplere lønnen tog Knud Ravn Sørensen i fritiden job som forretningsfører og fyrbøder for 54 lejligheder i det boligkompleks, de selv boede i.

I 1940' erne var det på alle måder væsentlig andre tider end i dag, og lønnen for en butikslærling var ca 10 kroner pr. måned, dog incl. kost og logi. 

I de hårde vintre i starten af 40'erne var der til snerydning mødepligt for én person pr. ejendom. Da Knud Ravn Sørensens chef ikke var helbredsstærk blev det Knuds lod at deltage i snerydningen – med skovl underforstået – og op til 10 timers snerydning pr. dag. Arbejdet blev belønnet med én krone pr. time, hvilket jo var et meget større beløb end lærlingelønnen.

Knud Ravn Sørensen blev gift med Britta Ravn Jensen oktober 1946, og 1.juni 1951 flyttede de til Thisted, hvor Knud Ravn Sørensen var blevet ansat som uddeler i Thisted Arbejderforening - Danmarks første Brugsforening. Og det var han så de næste 40 år og fire måneder, og hustruen Britta var med hele vejen som blandt andet kassedame.

I 1971 flyttede ægteparret fra uddelerlejligheden mod Lilletorv til deres nybyggede hus på Åbrinken, og her blev de boende indtil 2016, hvor de flyttede til boligen på Johnsen Parken 2, Thisted

I de mange aktive år blev det ikke til meget ferie, men i hvert fald én uge om året tog de ud til sommerhuset i Klitmøller, som de købte i 1966 .

Desværre mistede Knud Ravn Sørensen sin Britta i marts 2019, og han har siden boet alene i andelsboligen på Johnsen Parken. Han klarer selv de daglige gøremål i boligen og tager stadigvæk ofte ud til sommerhuset i Klitmøller, hvor han nyder samværet med sine børn og børnebørn.

En vigtig del af Knud Ravn Sørensens liv har været hans medlemskab af Odd Fellow Logen i Thisted. Han er trofast mødt op til de ugentlige møder i logen, og i 2018 kunne han fejre 50-års jubilæum efter at have beklædt alle tillidsposter fra sekretær til overmester.

Der er en datter i Assentoft ved Randers og en søn i Frederikssund, og dertil kommer fire børnebørn og ni oldebørn, som alle kommer på Hotel Limfjorden, Thisted, på dagen for at fejre ham. Der holdes fødselsdagsreception på hotellet fra kl 11-14.

Annonceret indhold

Nyeste