27 gode formål blev fredag overøst med 404.000 kr i Snedsted ved Sparekassen Danmarks afdeling.
Mennesker

Lokal fond uddeler 404.000 kroner: Her er de heldige modtagere

16. maj 2023 kl. 19:00

I januar 2022 blev to store lokale fonde i Midt og Sydthy slået sammen til Sparekassen Danmark Fonden Thy.

Fredag blev ikke mindre end 404.000 kroner delt ud til 27 modtagere i lokalområdet - første gang under det nye navn.

- I 20 år har Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond og Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond støttet formål i de to tidligere sparekassers lokalområde. Nu er de to fonde samlet til én - og vil stadig i fremtiden uddele en pæn sum hvert år, fortæller fondens formand Jesper Abel Skovsted, Bedsted. 

- For der står 16 mio. kroner i fonden, og det er udbytte herfra, der kan uddeles hvert år.

Del af sparekassen

Fondens hovedkapital er bunden og forbliver urørt. Begge fonde har en historisk og nær tilknytning til Sparekassen Danmark, da de begge er blevet etableret i forbindelse med tidligere sammenlægninger.

Den nye sammenlagte fond vil derfor have placeret en væsentlig del af sin bundne kapital i garantbeviser i Sparekassen Danmark, lyder det fra fondsformanden, der stod for uddelingen til de 27 modtagere.

De heldige modtagere

Johanne Gade Lilleøre 7.000 kroner Udlandsophold i Barcelona

Vest Vildsund Bådelaug 30. 000 kroner Ny legeplads

Thy Disc Golf(Tidligere Thy Spikers) 30.000 kroner Discgolf bane

Aktivkomiteen Kastaniegården 15.000 kroner Side by side cykel med motor

Sydthy Rideklubs Venner 15.000 kroner Indkøb af udstyr

Maria Vestergaard Bech 7.000 kroner Studieophold i USA

Rasmine Bak 7.000 kroner Udvekslingsophold i Norge

Annika Szambelan L. Madsen 7.000 kroner Studieophold i New York

Skjoldborg Borgerforening 30.000 kroner Legeplads

Louise Ladefoged Yde Hove 5.000 kroner Uddannelsesrejse til USA

Thorsted Beboerforening 10.000 kroner Skur/depotrum

Snedsted Garden 28.000 kroner Til musikinstrument

Charlotte Agergaard Møller 7.000 kroner Ophold i Grønland

Café Værestedet, Snedsted 10,000 kroner Forskønnelse af værested

Hundborg Plantageforening 15.000 kroner Trappe mm. ved Molen

Mourits Johannes Jørgensen 7.000 kroner studere på University of California

Nordvest Jydsk Modeljernbane Klub 10.000 kroner Forskønnelse af lokale

Sjørring Aktivitetspark 30.000 kroner Betonfliser i forløb med pukkelpisten

Børneh. Skovtrolden - Th. Komm. 10,000 kroner Løbecykler

Sjørring Håndværker- og Borgerf. 10,000 kroner Julebelysning

Bedsted KFUMs Idræt m.fl. 50,000 kroner Udendørs aktivitetsområde

Nordvestjysk Pigekor 10.000 kroner Korrejse til Norge

Jeanette Ruby Nielsen 7.000 kroner Studie i den japanske kulturarv

Mathilde Højbak Julius 7.000 kroner Studietur til USA

Katrine Rolighed Lukassen 5.000 kroner Studieophold i Grønland

Friends of Cold Hawaii 25.000 kroner Tilskud til 10 events

Svankjær og Omegns Beboerf. 10.000 kroner Til vægmalerier mm.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål fortrinsvist inden for Hvidbjerg-Ørum Sparekasses og Snedsted-Nørhå Sparekasses tidligere virkeområder.

Annonceret indhold

Nyeste