Svend Erik Jørgensen med Grundtvig i baggrunden. Privatfoto
Livet her

Milepæl: Højskolens første generalforsamling

Tirsdag 15. juni blev den første ordinære generalforsamling i Højskolen Mors afholdt

18. juni 2021 kl. 08:15

Generalforsamlingen har i flere omgange været udsat på grund af corona. Højskolens formand, Svend Erik Jørgensen, udtrykte i sin beretning stolthed over, at det er lykkedes at få højskolen op at stå på trods af skepsis, corona og diverse andre uforudsete forhindringer. Men det lykkedes på grund af stor lokal opbakning fra frivillige kræfter, virksomheder, Morsø Kommune og Frøslev Mollerup Sparekasse.

Formanden roste personalet med forstanderparret - Mette Damiri og Nikolai Seidelin - i spidsen.

Svend Erik Jørgensen takkede forstanderparret for en stor indsats.

Forstanderparret fortalte i deres beretning om ”kampen for højskolen” - kampen for kompensationsordninger. Forstanderparret kunne berette om en højskole, der har haft fulde huse i foråret og med ventelister på stort set alle sommerens og efterårets kurser. Højskolen kom ud af 2020 med et overskud, selvom der var budgetteret med underskud. Revisor Flemming Hansen fra Brandt Revision var fuld af beundring for driftsresultatet, når man tager i betragtning, at højskolen åbnede 1. august 2020 og straks blev ramt af restriktioner.

Bente Riis og Ellen Philipsen Dahl ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet valgtes Clara Espersen og Ivan Clausen til højskolens bestyrelse. Der var genvalg til formand Svend Erik Jørgensen, næstformand Tonny Nedergaard, Jens Jørgen Jensen og John Christiansen. Herudover er Jette Jepsen udpeget til bestyrelsen af Morsø Kommune.

PD

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu