1972: Thisted Postkontor har startet en kampagne for at oprette postgirokonto. Der er udsendt materiale til samtlige adresser i postdistriktet. På billedet orienteres sognepræst Erich Jessen om ordningen af girodesserne Jette Schmidt og Eva Pedersen. Affotografering fra avisen (fotograf formentlig Tage Jensen).
Livet her

Historier fra 125 år: Se stort og småt fra de gamle aviser

22. juni 2022 kl. 15:50

Her er et tilbageblik. Vi kigger i juni-udgaverne af Thisted Amts Tidende fra 1897, 1922 og 1947 samt Thisted Dagblad fra 1972 og 1997.

Tekst: Villy Dall – Museum Thy

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

1997: Selv om Folketinget netop har vedtaget, at der indføres en passagerafgift på 75 kr. på indenrigsflyvning, tror begge de lokale folketingsmedlemmer, Ole Vagn Christensen (S, billedet) og Svend Heiselberg (V), på, at det lykkes at friholde Thisted og Sindal lufthavne på grund af disses særlige forhold. Det bygger de på tilkendegivelser fra skatteminister Carsten Koch (S) under lovens tredjebehandling. De to lokale MF’ere bebuder at ville følge sagen tæt.
1997: Turismesamarbejdet mellem Thy-kommunerne og Mors giver også i år pote her i forsæsonen med 17 busser, fyldt med pensionister fra Berlin. Gæsterne blev ved et arrangement i Hurup-Hallerne budt velkommen af borgmester Arne Hyttel (K), hvis forfældre engang indvandrede fra Sachsen, mens turistchef Gerda Dreyer fra Mors fortalte om forskellene på Danmark og Tyskland. Borgmesteren ses her samme år ved indvielsen af en hjertesti i Dover. Foto: Klaus Madsen
1997: Thisted havde søndag morgen æren af at være den første by i landet, der kunne sende et IC-tog af sted mod bro og tunnel over og under Storebælt. Toget afgik uden særlig festivitas fra Thisted kl. 08.02 – en halv time før det officielle indvielsestog med bl.a. Dronning Margrethe. Blandt passagerne i tog fra Thisted, hvortil alt var udsolgt, var stationsleder Ove Munk, Thisted. Det er kun på lør-, søn- og helligdage, der er direkte forbindelse fra Thisted kl. 08.02 til København med ankomst kl. 13.51 – de øvrige dage må passagerne skifte i Struer. Billedet er fra en anden afgang med IC-tog fra Thisted. Foto: Klaus Madsen
1972: Amtsplejehjemmet på hjørnet af Højtoftevej og Mirabellevej i Thisted til 10 mio. kr. står nu klar til indflytning i næste uge. Der er 57 pladser, og Ingrid Sørensen er ansat som daglig leder. Bygningen på 3160 kvm fremtræder som et af de mest moderne plejehjem i landet. Den officielle indvielse bliver først til efteråret (senere Højtoftecentret, Thylandsvej 39, lukket som plejehjem 2007 og overtaget af sygehuset, red.). Foto: Knud Søgaard
1972: Hvor mange havnebyer bruger et anker som symbol, vil Hanstholm formentlig vælge et trekantet kuttersejl. I aftes fik kunstner Erland (Knudssøn) Madsens forslag om at etablere et større antal festmarkeringspladser med sejlførende mastegrupper en god modtagelse i kommunalbestyrelsen. Borgmester Chr. Hansen (S) afslørede videre, at kunstneren (billedet) har tilbudt at udarbejde modellen til en skulptur med samme symbolmotiv til opstilling på havnen. Foto: Tage Jensen
1947: Det i fjor vedtagne store Thyborøn-projekt til 100 mio. kr. er nu i gang. Vandbygningsvæsenet skal flytte 12.000-13.000 kubikmeter jord for at sikre molens landforbindelse, og cementblokke på 120 ton skal sikre den mod havets angreb. Molen forlænges fra 900 til 2000 meter – hen over den forsvundne by Tofte. Det var en betænkning fra 1942 (billedet), som lå til grund for Rigsdagens beslutning 1946 om Thyborønloven.
1947: Thisted Amtsråds medlemmer påhørte ved dagens møde stående amtmand H. Egedorfs mindetale for Kong Christian X: Kongen fastholdt troen på, at det onde aldrig kan sejre over det gode. Amtmanden mindedes Kongens besøg i de forskellige landsdele og sagde: Man gik aldrig fra audienserne hos Kongen uden at blive pålagt at hilse amtsrådene og bringe dem en tak for deres indsats. På dette udsnit af et billede fra kongebesøget i Thisted 1931 med det gamle damp- og hjuldrevne kongeskib ”Dannebrog” ses Christian X i samtale med ingeniør Jørgen Fibiger, til venstre, og amtmand A. Helper, til højre.
1922: Gyldendal forbereder i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab en stor ny udgave af J. P. Jacobsens skrifter, suppleret med hidtil utrykte digte, udkast o.l., hvortil kunne slutte sig et udvalg af digterens breve. Utvivlsomt findes der stadig i privat besiddelse adskillige breve m.v. fra digteren, og udgiver retter herved en anmodning om at stille det til rådighed for udgivelsen (initiativet førte til flere udgivelser i årene 1923-25, som det ses på billedet). Foto: Villy Dall
1922: Af præstegårde, hvoraf der i foråret 1923 kan ventes at komme jord til salg i henhold til lensafløsningsloven af 4. oktober 1919, er Agerholm (Vandet), Skyum, Hurup og Hvidbjerg (Thyholm). Billedet viser Agerholm Præstegård i slutningen af 1950’erne.
1897: Vestervigkredsens folketingsmand Niels Andersen (H) har holdt møder i Hurup med ca. 50 og i Vestervig med 120-130 vælgere. Han talte især om skoleloven og toldloven, herunder sidstnævntes betydning for landbruget.
1972: Thisted Postkontor har startet en kampagne for at oprette postgirokonto. Der er udsendt materiale til samtlige adresser i postdistriktet. På billedet orienteres sognepræst Erich Jessen om ordningen af girodesserne Jette Schmidt og Eva Pedersen. Affotografering fra avisen (fotograf formentlig Tage Jensen).
Annonceret indhold

Nyeste