Mindetavlen i Svankjær. Mellem den og kirken ligger allierede og tyske soldater fra de to verdenskrige.
Det sker

Sydthy Årbog udkommer i dag

23. november 2022 kl. 11:00

SYDTHY: I forbindelse med Egnshistorisk Forening for Sydthys ordinære generalforsamling i aften, 23. november, udkommer Sydthy Årbog 2022, som foreningen har stået bag hvert år siden 1984.

Redaktionen har i år bestået af Jenny Kobberø, Helge Thinggaard, Britta Nielsen og Tage Holdgaard Andersen.

Årbogen er i år præget af to store virksomhedsportrætter.

Poul Martin Kjær fortsætter i artikel nr. 2 sin fortælling fra i fjor om sin tidligere arbejdsplads Thy Højspændingsværk, der 1914-2000 efterfulgte Bedsted Elektricitetsværk (1908-14).

Der fortælles om personer - direktører, funktionærer, arbejdere og bestyrelsesmedlemmer, som mange stadig vil kunne huske.

Jens F. Munksgaard, der i 2019-årbogen tegnede et portræt af en Hurup-virksomhed, nemlig madrasfabrikken HUMA, tegner i år et tilsvarende portræt af en anden Hurup-virksomhed.

Det gælder vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner - kendt over hele landet for firmalastbilernes store spoiler med ”Hurup Thy”.

Den 23-årige Niels Chr. Christensen (død 1981) købte 1933 Jens Sørensens vognmandsforretning og startede nu som selvstændig med adresse i Adbølgård og telefonnummeret Hurup 174.

Senere blev firmaet overtaget af sønnerne Gunnar og Ove, og i dag er det Oves to sønner Niels Christian og Per, der står for driften af firmaet.

Jimmy Munk Larsen fortæller om baggrunden for en revnet mindeplade på Hvidbjerg Vesten Å Kirkegård i Svankjær for ungmand Kristian Rasmussen, der 1911 blev fundet i havstokken på stranden, efter at hans skib ”Anna Breum” seks dage tidligere var blevet fanget i en orkan ud for Thyborøn.

Og så genopliver Tage Holdgaard Andersen historien om dengang tilbage i 1964, hvor adjunkt Stig Rosenstand fra Nr. Nissum Seminarium og hans arkæologisk interesserede lærerstuderende udførte først en undersøgelse på Nørhedegård i Visby og senere under ledelse af Nationalmuseet en egentlig undersøgelse.

Rosenstand bor nu på friplejehjemmet i Bedsted, og ham havde Egnshistorisk Forening så i april inviteret til at besøge gravestedet sammen med sin kone Ella foruden to lærerstuderende fra 1964, nemlig Maren Andersen og Sven Sandfeld.

Egnshistorisk Forening for Sydthy var på rundvisning på Helligsø Teglværk.

I sandhed en artikel, der også rækker langt tilbage i Sydthys fortid.

Årbogen har flere artikler, og så er der traditionen tro beretninger fra foreningen, fra den årlige udflugt og fra årets fyrspil.

Det er også en tradition, at lederen af Museum Thy, Jytte Nielsen, skriver en beretning ”fra museets arbejdsmark”.

Bogen kan købes ved henvendelse til formand Henrik Eriksen, der bor på Rishøjvej 16 i Bedsted.

Bogen koster 150 kroner for medlemmer. Ellers er prisen 200 kroner.

Annonceret indhold

Nyeste