Valget til seniorrådet i Morsø Kommune blev i 2017 for første gang afholdt i forbindelse med kommunal- og regionsvalget - her stemmes der i Karby. Arkivfoto: Diana Holm
Det sker

Seniorer kan sætte ekstra kryds 16. november

Valget til kommunens seniorråd skal i lighed med sidst foregå ved fysisk fremmøde i forbindelse med kommunal- og regionsvalget, og sådan vil det også være fremover

07. april 2021 kl. 10:12

MORS: Når der 16. november afholdes kommunal-og regionsvalg, så vil Morsø Kommunes ældste borgere får mulighed for at sætte et ekstra kryds, nemlig til seniorrådsvalget.

Valget til kommunens seniorråd skal nemlig i lighed med sidst foregå ved fysisk fremmøde i forbindelse med kommunal- og regionsvalget, og sådan vil det også være fremover. Det har kommunalbestyrelsen besluttet.

Erfaringerne fra 2017 er nemlig gode. Her blev valget til seniorrådet for første gang afholdt som et fysisk fremmødevalg samtidig med de to øvrige valg. Det medførte en stigning i valgdeltagen fra 52,7 procent i 2013, hvor der blev stemt pr. brev, til 67,63 procent i 2017. Ændringen fra brevstemmevalg til fremmødevalg betød samtidig at valgudgifterne blev reduceret og den administrative opgaveløsning lettet.

Fremmødevalget forudsætter, at hvert valgsted bemandes med yderligere to valgtilforordnede. Frivillige foreninger som for eksempel Ældre Sagen og HK seniorklub bliver inddraget i rekrutteringsopgaven.

Vælgere, som er forhindret i at stemme på valgdagen, kan brevstemme på samme vis og steder, som til kommunal- og regionsvalget.

Ifølge seniorrådets vedtægter skal der vælges mindst fem medlemmer og tre suppleanter for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Der vil i september blive en periode, hvor det er muligt at søge om at blive opstillet som kandidat. Hvis der er opstillet tilstrækkeligt med kandidater, vil listen over de opstillede blive offentliggjort i starten af oktober, hvorefter det er muligt at brevstemme frem til få dage før valgdagen.

Hvem der bliver valgt, må man dog vente nogle dage med at få afsløret. For at sikre kommunal- og regionsvalget højeste prioritet, udsættes optællingen og offentliggørelse af valgresultatet for seniorrådsvalget nemlig til mandag 22. november.

Afstemningen foregår på kommunens 18 valgsteder.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu