Søstjernefabrikken Danish Marine Protein kan efter planen næste år udfase naturgas til fordel for brint.  <i>Foto: Bo Lehm</i>
Livet her

Brint til søstjernefabrikken

Første forsyning af brint til den grønne industripark, som Mors har interesse i

20. september 2022 kl. 11:27

KÅSTRUP: Den såkaldte søstjernefabrik Danish Marine Protein i industriparken GreenLab i Kåstrup nord for Skive kan nu se frem til at få leveret brint til sin produktion. Fabrikken, der modtager hovedparten af sine råvarer i form af søstjerner fra muslingefiskeriet på Mors, vil i 2023 få tilført flydende brint i en halv kilometer lang rørføring fra et brintproduktionsanlæg i parken. 

Det er gasdistributøren Evida, Vestjyllands Andel og GreenLab, der nu anlægger det første rørførte brintinfrastruktur i et testområde, der skal forbinde GreenHyScale projektets brintproduktion og forbruget hos Vestjyllands Andels søstjernefabrik, der fremstiller protein til primært dyrefoder. Danish Marine Protein kan bruge brinten som alternativ til naturgas og hermed fortrænge fossile brændsler ved indirekte elektrificering.

Etableringen og driften af brintinfrastrukturen vil give ny viden til både brintproducenter, -forbrugere og –infrastrukturejere og skabe nye værdikæder for teknologien power-to-X. Rørstrækningen bliver dermed et centralt forberedende skridt frem mod udrulningen af brintinfrastruktur i større skala i Danmark.

GreenLab og Evida har via ClusterNortH2-alliancen haft et tæt samarbejde, som nu fører til Evidas første rørførte brintinfrastruktur, HySymbiosisNet. Ved at igangsætte denne teststrækning tager projektparterne et vigtigt skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling for fremtidens brintinfrastruktur falder på plads.

- Vi ser meget frem til at bevæge os væk fra skrivebordsundersøgelserne og tage skridtet videre i den rivende udvikling inden for den danske ptx- og brintsektor. Det bliver Evidas første rørførte brintinfrastruktur, der skal være med til, at vi bliver klar til at understøtte fremtidens behov for transport af brint, siger Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør for Evida i Viborg, der har det overordnede ansvar for det danske gasdistributionssystem.

 På sigt skal test-strækningen udvides, når de næste brintproducenter og -forbrugere hos GreenLab får et brintbehov. Det vil give vigtig viden, som kan udnyttes, hvis en regional brintinfrastruktur mellem Mariager Fjord og Skive skal idriftsættes i 2026, som ClusterNortH2-alliancen har sat som mål. Og internt i GreenLab understøtter det etableringen af en cirkulær økonomi, hvor deltagerne udnytter hinandens ressourcer og restprodukter.

Også Mors er med i udviklingen. Morsø Kommune deltager i et forprojekt for mulig etablering af rørføring til fjernvarme som restprodukt fra den brintproduktion, som franske Lhyfe forbereder i GreenLab.

Annonceret indhold

Nyeste