Hvad end, man er til gymnastik, håndbold, fodbold eller noget helt andet, så vil Morsø Kommune opfordre så mange som muligt af de 4000, der om lidt får et spørgeskema om deres idrætsvaner tilsendt, om at svare.
Livet her

4000 får post: Vil kende morsingboernes idrætsvaner

4000 morsingboer får snart en undersøgelse sendt til deres e-boks, hvor Morsø Kommune spørger til folks vaner med idræt og motion

07. juni 2023 kl. 16:00

MORS: Er du medlem af en idrætsforening? Hvad er årsagen til, at du ikke dyrker idræt og motion for tiden? 

Det er ikke rigtige eller forkerte svar i undersøgelsen, der inden længe lander i 4000 e-bokse rundt omkring på Mors. De, der modtager den, er tilfældigt udvalgt, og deres svar skal være med til at danne grundlag for den kommende idræts - og folkeoplysningspolitik på Mors.

- Vi har brug for din hjælp og din stemme for at få den rigtige baggrund for denne politik. Her tænker jeg også på de nye behov, som vores børn og unge har, og hvad der kan inspirere dem til at bevæge sig mere og måske finde fællesskaber, som også kan rumme deres interesser, fortæller Tore Müller, Formand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.

Borger-brugerundersøgelsen er en ud af flere dele i den samlede undersøgelse, som skal gøres Morsø Kommune klogere på idræt- og motionsvanerne blandt morsingboer.

Der vil også blive gennemført en ungeundersøgelse blandt 6.-10.klasserne, en facilitetsanalyse samt afholdes borgermøde senere på året, som tilsammen skal danne et grundlag for udarbejdelsen af den kommende Idræts- og folkeoplysningspolitik i Morsø Kommune.

Undersøgelsen sker i samarbejde med DGI, som har stor erfaring på området og arbejder for at styrke motion og idræt i Danmark.

- Vi er glade for samarbejdet med DGI, som bidrager med viden og erfaring til at styrke undersøgelsen. Det handler om sundhed, og den politik er rigtig vigtig for vores lokale sundhed og fællesskaber i de kommende år. Jeg vil opfordre alle jer, der modtager undersøgelsen, til at svare og hjælpe os videre. Det gør faktisk en forskel for fællesskabet, siger Henning Sørensen, Formand for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Det handler også om at kunne bruge kommunens idrætsfaciliteter, bygninger og anlæg bedst muligt ud fra de behov, som bliver kortlagt, og som måske er anderledes end dem fra sidste undersøgelse i 2016.

- Måske skal vi bruge nogle vores idrætsanlæg og faciliteter til andre formål i fremtiden. Måske kan undersøgelsen også belyse, at der mangler faciliteter, som på længere sigt skal opføres. På den måde er undersøgelsen og idræts - og folkeoplysningspolitikken også med til at danne et vigtigt fundament for fremtiden på øen, lyder det fra Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Han suppleres af Poul Overgaard, som formand for Folkeoplysningsudvalget på Mors:

- Vi bakker op om undersøgelsen og udarbejdelsen af den nye politik og opfordrer alle til at bidrage og deltage. Det er så vigtigt, at vi alle får os rørt både sammen og hver for sig, og at vi så vidt muligt har de bedst mulige rammer at gøre det i. Jo bedre, vi har styr på folks vaner, jo større er chancen også for forsat at tiltrække medlemmer til foreningslivet og styrke øens fællesskaber, siger Poul Overgaard.

Annonceret indhold

Nyeste