Annonce

3 punkter, du bør være opmærksom på, hvis du skal stifte et selskab med flere ejere

At være flere ejere i et selskab kan være en fordel, men der er visse faldgruber, du bør være opmærksom på. Læs her, hvordan du og dine partnere får et tillidsfuldt og succesrigt partnerskab.

Virksomhedsprofil 19. marts 2020

Hvis du er medejer af et selskab, har du en styrke i kraft af, at I er flere om at tage jer af den daglige drift. Med flere partnere i ejerkredsen, er der flere ressourcer, når det kommer til planlægning, eksekvering og udvikling af virksomheden, men der kan også være faldgruber.

Førend et succesfuldt partnerskab kan opnås, er det vigtigt, at I har sat jer grundigt ind i de konflikter, der kan opstå, samt hvordan ejernes forpligtelser er defineret. Selvom der er tillid mellem partnerne, kan der altid opstå uforudsete konflikter, som kræver handling.

Herunder får du 3 punkter, du bør være opmærksom på, hvis du skal stifte et selskab med én eller flere partnere. Punkterne bør indgå i selskabets ejeraftale, som bør blive udarbejdet så tidligt i opstartsfasen som muligt. Du kan læse mere om, hvad en ejeraftale er her.

#1: Hvilke forpligtelser har ejerne?

Først og fremmest er det vigtigt, at ejeraftalen beskriver de aktiviteter, som ejerne hver især er forpligtet til at udføre. Hvis ikke det er defineret og tydelige fremgår af ejeraftalen, er der ikke noget juridisk grundlag for en eventuel retssag, hvis en partner ikke indfrier sine forpligtelser.

Det er altså ikke nok, udelukkende at have aftalt mundtligt, hvad ejerne forpligter sig til. Selvom du og dine partnere garanteret har tillid til, at I opfylder jeres forpligtelser, er der ingen garanti for det.

Arbejdsfordelingen i ejeraftalen kan eksempelvis danne et overblik over, hvor mange timer i eksempelvis forpligter jer til at lægge hver måned. Samtidig definerer den jeres arbejdsområder, så der ikke er tvivl om, hvem der tager sig af hvad.

#2: Hvordan skal I forholde jer i konfliktsituationer?

På sigt vil der i alle virksomheder og selskaber opstå konfliktsituationer, som kan være svære at forudse. Hvis ikke I på forhånd har defineret, hvordan I forholder jer i en kritisk situation, hvor der er opstået uoverensstemmelser eller interessekonflikter, kan det være vanskeligt at finde et løsningsgrundlag, som alle parter er tilfredse med.

Ved at udarbejde et regelsæt, der beskriver, hvordan I forholder jer internt i virksomheden, hvis der opstår en konflikt, ved I altid, hvordan I skal agere. Det gør det nemmere at finde en løsning, da konsekvenserne og løsningen allerede er defineret.

Det kan være svært at danne et overblik over de situationer, hvor det kan være nødvendigt at udarbejde et regelsæt for, hvordan konflikten håndteres, hvorfor det i de fleste tilfælde vil være en fordel at alliere sig med en advokat, når ejeraftalen udarbejdes.

En advokat kan hjælpe jer med at sikre, at I har beskrevet alle de punkter, der er væsentlige i jeres selskab. Samtidig vil en advokat gennemgå ejeraftalen, før den underskrives, så der er taget højde for alt.

#3: Hvad sker der, når en partner udtræder af virksomheden?

Selvom du har stiftet et selskab med en eller flere partnere, er der ikke garanti for, at ejerfordelingen vil være den samme på sigt. Der kan opstå situationer, hvor ejerandelen ændrer sig, hvis en partner ønsker at udgå af ejerskabet, misvedligeholder kontrakten, går bort eller vil sælge sin anpart.

Det er vigtigt, at I har defineret, hvordan ejerforholdet reguleres, hvis en af ovenstående situationer bliver en realitet. Samtidig skal I definere, hvordan salg af ejerandele håndteres, så det ikke er noget, der bestemmes, når situation opstår.

Før ejeraftalen bliver en succes, er det nødvendigt, at I har taget højde for alle situationer på forhånd, så I sikrer, at aftalens indhold er blevet udarbejdet, imens personlige interesser ikke har indflydelse på udfaldet.

Nem Advokat

Stationsparken 26.2, 2600 Glostrup

Telefon:
70 20 41 61
E-mail:
info@nemadvokat.dk
Website:
https://www.nemadvokat.dk/
Annonceret indhold

Nyeste