Afdelingsdirektør Henrik Jensen fra Sparekassen Danmark i Fjerritslev overrækker beviset for sponsoratet på 7.000 kroner til Herdis Lau. Nielsen, der er formand for projekt Kunsten i Han Herred. Pengene går til den vellykkede restaurering af de to viste værker af henholdsvis Martin Konopacki og Ingvor Groth. <i>Ejgil Bodilsen</i>
Livet her

Sparekassefond støtter restaurering af klassiske Han Herred‐malerier

14. september 2022 kl. 07:01

Der er gang i 'Kunsten i Han Herred', som er et lokalhistorisk projekt under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, og projektgruppen oplever større og større opmærksomhed fra såvel private donorer af malerier som økonomiske sponsorer til indkøb, restaurering og formidling af de klassiske værker, der ofte er malet omkring Svinkløv og Slettestrand. 

Siden projektets start i 2017 er der opbygget en større samling af værker med hovedvægt på perioden fra sidst i 1800‐tallet til midt i 1900‐tallet, og disse malerier pryder nu væggene i Kulturcenter Tinghuset som det første skridt i opbygningen af et egentligt kunstmuseum for Svinkløvmalerne og andre Han Herred‐malere. 

Kunstprojektet har også bevågenhed hos Fonden Himmerland, som hører under Sparekassen Danmark, og afdelingsdirektør Henrik Jensen, Fjerritslev, havde for nylig fornøjelsen af at overrække 7.000 kroner til projektgruppens formand, Herdis Lau. Nielsen. 

- Pengene går til restaurering af to af de værker, der indgår i vores samling som private donationer. Det ene er et landskabsmotiv fra Slettestrand udført af Ingvor Groth, som var autodidakt kunstmaler, og som fra 1933 forelskede sig i egnen ved Jammerbugten. Det andet maleri viser to kvinder ved badestranden og er udført af den akademisk uddannede Martin Konopacki, hvis far var tysk, mens moderen var ud af Rendtorff‐familien fra Nørrebjerregaard i Gøttrup, fortæller Herdis Lau. Nielsen. 

Henrik Jensen fik efter overrækkelsen en rundvisning i Tinghusets malerisamling, hvor han udtrykte begejstring og beundring for arbejdet i Han Herred. 

- Vi er glade for at kunne støtte et projekt, som giver mange mennesker glæde ved at beskæftige sig med den klassiske kunst i Han Herred, enten som deltagere i projektgruppen eller som publikum ved besøg i Tinghuset og de årlige sommerudstillinger i Fjerritslev Kirkecenter. Det er samtidig med til at skabe interesse for at tage ud og opleve vores skønne natur, så projektet har bestemt også en stor turistmæssig værdi, siger Henrik Jensen. 

Annonceret indhold

Nyeste