Tove Hejlesen, der er formand for Dagli'Brugsen i Birkelse mener, at nogle kan finde det attraktivt at investere i tankanlægget ved brugsen, og hun håber, at der igen kommer en dagligvarebutik i byen.
Shopping

Hvad skal der ske med tankanlæg og brugsbygning?

I næste uge sættes der endeligt punktum for Dagli'Brugsen i Birkelse. Herefter skal det afklares, hvad der skal ske med bygningen og ikke mindst tankanlægget, som i dag hører til butikken

22. april 2023 kl. 09:26

BIRKELSE: For en måneds tid siden fik borgerne i Birkelse meddelelsen om, at dagene for deres lokale dagligvarebutik er talte. 

26. april har bestyrelsen for Dagli'Brugsen i Birkelse indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som er den anden af slagsen, der er påkrævet for at lukke brugsen. I den forbindelse bliver der sat endelig dato for sidste åbningsdag, som efter al sandsynlighed bliver sidst i maj.

Ifølge formanden for brugsen, Tove Hejlesen, foregår der også lige nu en indsats for at hjælpe de to fastansatte medarbejdere videre i job.

- Coops HR-afdeling har talt med dem begge, og pt. er den ene af medarbejderne formidlet videre til en jobsamtale. Det er meget vigtigt for os alle i bestyrelsen, at de får den fornødne hjælp til at komme videre, siger Tove Hejlesen.

Gæld på godt 1,5 millioner kroner

Der er forsøgt givet kunstigt åndedræt til brugsen ad flere omgange, men det har ikke været tilstrækkeligt til at sikre økonomien i brugsen. 

I dag har brugsen en gæld på omkring 600.000 kroner til Coop, 140.000 kroner i borgerlån, og desuden er der et realkreditlån i bygningen på omkring 800.000 kroner. 

- På generalforsamlingen skal der nedsættes et såkaldt likvidationsudvalg, som skal tage sig af selve nedlukningen af butikken, og udvalget skal sikre, at alle kreditorer får deres penge. Desuden er det op til dette udvalg at beslutte, hvad der videre skal ske med bygningen og OK-tankanlægget, siger Tove Hejlesen, der samtidig glæder sig over, at det bliver muligt at tilbagebetale de borgerlån, som velvillige borgere har stillet for at komme brugsen til undsætning.

- Coop har erklæret sig villig til at tilbagebetale de 140.000 kroner, der er i borgerlån, og det er vi rigtig glade for, siger hun.

Håb om en genåbning

Flere andre byer har gennem det seneste års tid stået i samme situation som Birkelse, og nogle steder er det lykkedes at få genåbnet en butik.

Tove Hejlesen håber, at det også bliver muligt i Birkelse, selv om hun erkender, at det lige nu kan forekomme svært at forestille sig.

- Jeg håber af hele mit hjerte, at det bliver muligt, at vi får en butik i Birkelse. Det er jo set i andre mindre byer, at Dagrofa er kommet ind, men der er ingen tvivl om, at det kræver den rigtige profil til at drive butikken, siger hun.

- Det er ikke en 37 timers arbejdsuge - det kræver benhårdt arbejde for, at det kan hænge sammen, siger hun.

Formanden vurderer, at det eksisterende OK-tankanlæg kan medvirke til at gøre det attraktivt for eventuelle investorer.

- Tankanlægget har stor værdi, da det genererer et overskud på 250.000 kroner om året, og det kan være, at en anden brugsforening ønsker at købe tanken og drive den. Det kan også være, at der er en brugsforening som ønsker at købe bygningen og leje ud til Dagrofa, men det er spørgsmål, som det kommende likvidationsudvalg skal tage sig af, siger Tove Hejlesen.

Annonceret indhold

Nyeste